Strenger bindend studieadvies op komst

Body: 

Als het aan het universiteitsbestuur ligt, moeten eerstejaars studenten in 2012 minimaal driekwart van hun studiepunten halen om door te mogen studeren. De opleiding Sociologie en de faculteit Geesteswetenschappen houden vanaf september waarschijnlijk een proef met de strengere norm. Tot ontzetting van studentleden van de universiteitsraad opent het college van bestuur ook de deur voor het laten vervallen van tentamens na vier jaar.

Als het aan het universiteitsbestuur ligt, moeten eerstejaars studenten in 2012 minimaal driekwart van hun studiepunten halen om door te mogen studeren. De opleiding Sociologie en de faculteit Geesteswetenschappen houden vanaf september waarschijnlijk een proef met de strengere norm. Tot ontzetting van studentleden van de universiteitsraad opent het college van bestuur ook de deur voor het laten vervallen van tentamens na vier jaar.

In een nota aan de universiteitsraad beschrijft het college van bestuur enkele maatregelen die kunnen voorkomen dat studenten te lang studeren. De invoering van een strenger bsa van 45 ects moet studenten stimuleren binnen vier jaar klaar te zijn. Met de huidige ondergrens van 37.5 punten zit de UU “landelijk aan de onderkant”, aldus het universiteitsbestuur.

Volgens vice-decaan van Geesteswetenschappen Berteke Waaldijk bestaat er bij onderwijsdirecteuren binnen haar faculteit veel enthousiasme voor een verhoging van de norm. “De belangrijkste overweging is dat alle studenten straks aan het begin van het tweede jaar op eenzelfde niveau zitten en geen grote achterstanden hoeven goed te maken. Dat maakt het gemakkelijker om studenten ook de rest van de studie goed te laten doorlopen. Met 45 ects per jaar kan een student binnen vier jaar afstuderen.”

Op dit moment wordt de discussie over het hogere bsa gevoerd in de opleidingscommissies van de faculteit Geesteswetenschappen. Een definitief besluit zal later dit voorjaar vallen, op tijd om nieuwe eerstejaars op de hoogte te stellen.

 
Langstudeerdersboete

De UU heeft op dit moment 2700 langstudeerders die meer dan een jaar studievertraging hebben. Dit is ongeveer 9 procent van het totaal aantal inschrijvingen. Relatief doet de UU het echter beter dan andere universiteiten. In Utrecht rondt 73 procent van de studenten binnen vier een bachelor af, terwijl het landelijk gemiddelde op 56 procent ligt.

Toch vindt het universiteitsbestuur dat er meer moet gebeuren om studenten sneller aan de eindstreep te krijgen. Niet alleen omdat studenten door de langstudeerdersboete op kosten worden gejaagd, maar ook omdat de UU alleen bekostiging krijgt voor de nominale studietijd. In de nota aan de universiteitsraad worden een aantal maatregelen geopperd.

Het verhogen van het bindend studieadvies voor alle opleidingen is op korte termijn de belangrijkste stap die het college van bestuur wil zetten. Faculteiten werken ook zelf een nieuw beleid. Zo meldt Rens Voesenek, vice-decaan van de faculteit Bètawetenschappen, dat er een commissie is ingesteld die binnen vier maanden moet rapporteren hoe deze faculteit het beste haar studenten sneller door de opleiding kan loodsen. De faculteit heeft zich ten doel gesteld de relatief lage rendementen te verhogen van 42 procent naar 64 procent. Een verhoging van het bsa is een van de instrumenten waar de commissie zich over zal uitspreken.


Leids voorbeeld

Studenten in de universiteitsraad zeggen nog geen standpunt te hebben ingenomen over het voorstel om het bsa voor de gehele universiteit te verhogen. Ze hebben echter wel unaniem grote moeite met de opening die het college in de nota biedt om tentamenresultaten na vier jaar te laten vervallen.

De Leidse rechtenfaculteit hanteert dat paardemiddel waarbij de resultaten van tweedejaars en derdejaars cursussen na vier studie worden geschrapt nu al. Hoewel het college van bestuur liever niet ziet dat studenten behaalde cursussen nog eens over moeten doen, overweegt het opleidingen de mogelijkheid te bieden behaalde tentamenresultaten na vier jaar te laten vervallen als dat positief uitwerkt op de rendementen van die studie.

Studenten in de Universiteitsraad gaan in de eerstvolgende commissievergadering van de raad hun bezwaren overbrengen. Raadslid Karin Prummel: “Dit leidt ertoe dat studenten in een vicieuze cirkel terechtkomen. Studenten die vakken niet halen, moeten straks vakken gaan overdoen die ze eerder wel haalden. Dat zal alleen maar leiden tot meer langstudeerders.”

Op dit moment zijn er geen bestuurders die daadwerkelijk plannen hebben om gebruik te maken van deze mogelijkheid. De opleiding Rechten en de faculteit Sociale Wetenschappen melden dat de maatregel op dit moment “niet aan de orde”’ is. Zij willen in eerste instantie inzetten op “een ambitieus studieklimaat”. Ook voor Rens Voesenek van Bètawetenschappen is dit niet de meest voor de hand liggende optie. Berteke Waaldijk van Geesteswetenschappen tenslotte ziet eveneens weinig in de “strafmaatregel”. “Dit staat niet bovenaan mijn lijstje. Nog afgezien van het feit dat je er een heleboel al gegeven onderwijs mee weggooit.”

In de komende raadsvergadering van 18 april zullen ook andere maatregelen die het CvB oppert, worden besproken. Met enkele daarvan hebben de studentraadsleden grote moeite, laat Karin Prummel weten. Zo wil het CvB de discussie over het minimumcijfer dat recht geeft op een herkansing heropenen. Bij Sociale Geografie en Planologie wordt op dit moment al een pilot uitgevoerd met een 5 als ondergrens in plaats van een 4.

xb

Facebook Twitter Whatsapp Mail