Student-assessor haalt het weer niet

Body: 

Wat staatssecretaris Zijlstra betreft, hoeft er in de toekomst geen student aan te schuiven bij vergaderingen van hogeschool- en universiteitsbestuurders. Aan de Rijksuniversiteit Groningen gaat dat toch gebeuren.

Tijdens een debat over de dubieuze afstudeertrajecten bij Hogeschool Inholland had de oppositie geopperd dat die wellicht eerder aan het licht waren gekomen wanneer er zo’n ‘student-assessor’ in het college van bestuur had gezeten.

Wat staatssecretaris Zijlstra betreft, hoeft er in de toekomst geen student aan te schuiven bij vergaderingen van hogeschool- en universiteitsbestuurders. Aan de Rijksuniversiteit Groningen gaat dat toch gebeuren.

Tijdens een debat over de dubieuze afstudeertrajecten bij Hogeschool Inholland had de oppositie geopperd dat die wellicht eerder aan het licht waren gekomen wanneer er zo’n ‘student-assessor’ in het college van bestuur had gezeten.

Maar daar gelooft Zijlstra niets van. “Naar mijn mening is het niet mogelijk dat een studentassessor kennis kan hebben van de gehele gang van zaken binnen de instelling en alle opleidingen inclusief alle verschillen tussen de afzonderlijke locaties”, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Hij ziet daarom geen aanleiding om met voorstellen te komen om “de positie van de student-assessor in relatie tot het college van bestuur te versterken”, zoals de fracties van GroenLinks, PvdA, SP,  PVV, VVD, D66 en PvdD vorig najaar hadden gevraagd in een motie. 

De staatssecretaris herhaalt de argumenten tegen de invoering van de student-assessor van oud-minister Plasterk (die als kamerlid overigens vóór de motie stemde). Zo’n student-adviseur zou een rare figuur zijn in de verhouding tussen bestuur en medezeggenschap: is hij loyaal aan het bestuur of aan de studenten? Wat als hij een advies geeft dat recht tegenover dat van de medezeggenschap staat? En zou de aanwezigheid van een student bij de bestuursvergaderingen er niet tot leiden dat er op andere momenten over belangrijke zaken wordt overlegd? 

De Landelijke Studenten Vakbond heeft lang gepleit voor de invoering van een student-assessor. In 2009 leek die er ook te komen, maar een door D66 toegevoegd amendement waarin dat geregeld werd, sneuvelde in de Eerste Kamer. Ook veel onderwijsbestuurders zagen niets in het plan. 

Toch gaat de Rijksuniversiteit Groningen een student-assessor aanstellen. Het college van bestuur denkt sneller besluiten te kunnen nemen met een student-adviseur erbij, in plaats van met twee afgevaardigden uit de universiteitsraad (zoals dat nu gebruikelijk is). De personeelsfractie in de universiteitsraad is overigens tegen dit besluit, omdat de Groningse student-assessor geen stemrecht heeft.

Facebook Twitter Whatsapp Mail