Student wil inspraak studiesucces

Body: 

Er zal weinig terechtkomen van de prestatieafspraken tussen universiteiten en het ministerie van Onderwijs als studenten en docenten er niet bij betrokken worden. Dat voorspellen studentenorganisaties ISO en LSVb.

Er zal weinig terechtkomen van de prestatieafspraken tussen universiteiten en het ministerie van Onderwijs als studenten en docenten er niet bij betrokken worden. Dat voorspellen studentenorganisaties ISO en LSVb.

Afgelopen vrijdag sloten de universiteiten een ‘hoofdlijnenakkoord’ met het ministerie van Onderwijs. Maar dat is volgens het Interstedelijk Studenten Overleg niet meer dan een “papieren tijger”. De afspraken die moeten leiden tot beter onderwijs en onderzoek zijn gemaakt tussen bestuurders terwijl de onderwijskwaliteit vooral een zaak is van studenten en docenten, zegt ook de Landelijke Studenten Vakbond.

De komende maanden gaat het ministerie met individuele hogescholen en universiteiten specifiekere afspraken maken. Studenten, docenten en medezeggenschapsraden moeten in dat overleg betrokken worden, vinden de studentenorganisaties. Ook in de speciale commissie die het ministerie daarover adviseert, moet een student-lid komen.

De LSVb waarschuwt verder voor “perverse prikkels” door de aandacht in de prestatieafspraken voor studie-uitval en -rendement. Het ISO wijst er op dat afspraken om ‘de lat hoger te leggen’ niet noodzakelijk leiden tot een ambitieuzere studiecultuur. Er mag alleen meer van studenten worden gevraagd als er goed onderwijs wordt gegeven. 

Facebook Twitter Whatsapp Mail