Studenten niet welkom bij overleg

Body: 

Er komt geen student of docent in de speciale commissie die het ministerie van Onderwijs gaat adviseren over de prestatieafspraken met afzonderlijke hogescholen en universiteiten.

Staatssecretaris Zijlstra wil in deze zogeheten ‘reviewcommissie’ mensen die boven de partijen staan, en geen “veredelde lobbyisten”, zei hij vanochtend.

Er komt geen student of docent in de speciale commissie die het ministerie van Onderwijs gaat adviseren over de prestatieafspraken met afzonderlijke hogescholen en universiteiten.

Staatssecretaris Zijlstra wil in deze zogeheten ‘reviewcommissie’ mensen die boven de partijen staan, en geen “veredelde lobbyisten”, zei hij vanochtend.

De Landelijke Studenten Vakbond en het Interstedelijk Studenten Overleg hadden daar eerder op aangedrongen. Ze voorspelden dat er weinig terecht zal komen van de prestatieafspraken als studenten, docenten en medezeggenschap er niet bij betrokken worden. Ze hekelden het feit dat de hoofdlijnenakkoorden met de HBO-raad en de VSNU overeenkomsten met alleen bestuurders zijn.

Zijlstra vond dat verwijt onterecht. Het hoofdlijnenakkoord is volgens hem slechts “een handleiding” voor het maken van afspraken met afzonderlijke instellingen; in dat stadium had het nog geen zin om daar studenten bij te betrekken. Wel was hij het met de studentenorganisaties eens dat het belangrijk is dat de medezeggenschapsraden meepraten over de instellingsgebonden afspraken. Hij zal bij de universiteiten en hogescholen benadrukken dat een breed draagvlak belangrijk is. 

Facebook Twitter Whatsapp Mail