'Studenten zijn wel maatschappelijk betrokken!'

Body: 

Studenten zijn lui, studeren te lang en geven niets om het welzijn van anderen. Een stereotiep beeld dat volgens vier maatschappelijk betrokken studentenorganisaties correctie verdient. In een brandbrief roepen ‘The Small Four’ op tot meer aandacht voor maatschappelijk actieve studenten.

Studenten zijn lui, studeren te lang en geven niets om het welzijn van anderen. Een stereotiep beeld dat volgens vier maatschappelijk betrokken studentenorganisaties correctie verdient. In een brandbrief roepen ‘The Small Four’ op tot meer aandacht voor maatschappelijk actieve studenten.

‘Studenten zijn in toenemende mate betrokken bij de maatschappij!’ Dit schrijven SIFE Utrecht, Moving Culemborg, Youth in Action en Stichting Move onder de naam ‘The Small 4’ in een persbericht. Ze zijn het afgezaagde beeld van luie studenten die alleen maar aan zichzelf denken zat. Wat willen deze kleine vier met hun actie bereiken? Zes vragen voor Michiel Bodt: masterstudent Sportbeleid & Sportmanagement , directeur van Stichting Move en een van de initiatiefnemers van The Small 4.

Wordt er echt zo slecht over studenten gesproken in de media?
“Het beeld is wel stereotiep: studenten studeren niet hard genoeg en ze doen niets voor de samenleving. In de serie ‘Feuten’ komen deze vooroordelen bijvoorbeeld heel duidelijk naar voren. Wij willen graag de andere kant laten zien. Natuurlijk zijn er studenten die echt wel harder zouden mogen studeren, maar het is een eenzijdig beeld. We gaan er dus niet tegenin, maar we zeggen wel: er is méér. Stichting Move is bijvoorbeeld al drie jaar bezig om studentenverenigingen en kinderen samen te laten werken aan het verbeteren van hun wijk. In die drie jaar is het aantal studenten dat meedoet behoorlijk gegroeid, maar de aandacht voor ons werk lijkt niet te groeien.”

En wat gaan jullie daaraan doen?
“Samen met drie andere maatschappelijke ondernemingen waarin studenten actief zijn, hebben we ‘The Small 4’ gevormd. Een tegenstelling tegenover ‘The Big Four’, de vier grootste bedrijven van de wereld. Samen hebben we een brandbrief gestuurd, waarin we aandacht vragen voor ons werk. Ook roepen we de overheid, gemeentes, universiteiten en vooral de grote vier zelf op om met ons om de tafel te gaan zitten en de mogelijkheden tot samenwerking en uitwisseling te bespreken. Het is trouwens eerder toeval dat we met z’n vieren zijn; natuurlijk zijn er meer dan vier maatschappelijke studentenondernemingen.”

Waar zou je dan over willen praten met die vier bedrijven?
“Helaas zijn we nog niet door ze gebeld, maar zij hebben natuurlijk heel veel kennis en expertise op het gebied van projectmatig werken. Daar kunnen onze studenten veel van leren. Daarnaast hebben we gewoon financiële middelen nodig. Wij kunnen die organisaties trouwens ook veel bieden. Stichting Move en de andere drie organisaties werken hoofdzakelijk met jonge mensen en die hebben een frisse blik. Wij kijken op een positieve manier naar vraagstukken en focussen op wat mensen wel kunnen. Zo kunnen we werken aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is trouwens niet zo dat we nog helemaal geen samenwerkingsverbanden hebben, Move werkt bijvoorbeeld al samen met de universiteit. En The Small 4 wordt gesteund door PvdA-kamerlid Tanja Jadnanansing.”

Waar gaat het nou eigenlijk om, bij maatschappelijk verantwoord ondernemen?
“Zelf de handen uit de mouwen steken en in de omgeving kijken wat je kan aanpakken. Het maatschappelijke aspect is dan dat wat je doet ook ten goede moet komen aan een ander. Het moet ook niet alleen om de ander gaan; je moet er vooral ook zelf iets aan hebben. Het is bijvoorbeeld prima als een organisatie een winstoogmerk heeft, als er maar wel iemand mee geholpen is."

 Wat is bijvoorbeeld een succesvol project?
“Een project dat in de afrondingsfase zit, vond plaats in Hoograven. Studenten van roeivereniging Orca zijn eerst samen met kinderen uit die wijk gaan sporten. Daarna zijn ze samen aan de slag gegaan om de wijk te verbeteren. Ze ontdekten dat een bejaardenhuis dat vlakbij de school staat, een rollatorroute had aangelegd. Ze hebben toen het initiatief genomen om meerdere bankjes langs deze route te zetten, zodat de ouderen ook even kunnen gaan zitten. De kinderen hebben tekeningen gemaakt over hun eigen wijk en die worden op de bankjes geprint."

Ga je na je studie ook maatschappelijk ondernemen?
“Ik doe dit werk nu parttime, drie dagen naast mijn studie. In de zomer studeer ik af en ik verwacht dan nog een jaar voor Stichting Move te kunnen blijven werken. Daarna is het weer tijd voor andere studenten om een kans te krijgen dit te doen. Ik weet nu in elk geval dat ik ondernemen heel leuk vind en ik zou graag daarmee verder willen, op het maatschappelijke vlak.”

Al eerder riepen Utrechtse studenten de universiteit op sociaal ondernemerschap onder studenten te bevorderen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail