Studentstalker terecht weggestuurd

Body: 

Een hogeschoolstudent die zijn docente stalkte, kreeg straf van de rechter en werd geschorst door Hhogeschool Inholland. Daardoor haalde hij zijn propedeuse niet op tijd. Eigen schuld, oordeelt het College van beroep voor het hoger onderwijs.

Een hogeschoolstudent die zijn docente stalkte, kreeg straf van de rechter en werd geschorst door Hhogeschool Inholland. Daardoor haalde hij zijn propedeuse niet op tijd. Eigen schuld, oordeelt het College van beroep voor het hoger onderwijs.

De student haalde 59 in plaats van 60 studiepunten in de propedeuse en minder dan tien studiepunten in het tweede jaar. Hij kreeg een negatief bindend studieadvies, maar voerde zijn strafrechtelijke veroordeling aan als excuus.

Met sms-berichten en telefoontjes had hij een docente en haar familie zes maanden lang veelvuldig geïntimideerd en bedreigd. Daarvoor kreeg hij een werkstraf van 70 uur of 35 dagen hechtenis.

Hij schreef de docente een excuusbrief, maar dat kon niet voorkomen dat zijn hogeschool hem schorste. Wel kreeg hij de gelegenheid om de ontbrekende vakken uit zijn propedeuse te halen. Maar dat lukte hem niet.

Vanwege zijn bsa stapte de student naar de examencommissie. Die kan een uitzondering maken voor studenten die buiten hun schuld studievertraging oplopen. Maar bij een strafrechtelijke veroordeling is geen sprake van overmacht, vond de examencommissie. Daarop ging de student naar de rechter, maar ook daar kreeg hij nul op het rekest.

Facebook Twitter Whatsapp Mail