Toch beurs bij lang verblijf buitenland

Body: 

Nederlandse studenten die na een bachelorprogramma ook een master in het buitenland willen volgen, kunnen gewoon een basisbeurs krijgen en een lening afsluiten bij DUO.

Nederlandse studenten die na een bachelorprogramma ook een master in het buitenland willen volgen, kunnen gewoon een basisbeurs krijgen en een lening afsluiten bij DUO.

Tot 2007 konden studenten geen studiefinanciering krijgen voor een opleiding in het buitenland. De vorige minister bracht daar verandering in. Maar om te voorkomen dat elke Europeaan aanspraak zou kunnen maken op Nederlandse studiefinanciering, bepaalde hij dat studenten minstens drie van de afgelopen zes jaar in Nederland moesten hebben gewoond.

Dit leverde echter problemen op voor studenten die na een bachelor in het buitenland daar ook nog een master wilden volgen. Volgens staatssecretaris Zijlstra is het een “onbedoelde en onwenselijke situatie” dat deze studenten achter het net vissen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Zijlstra dat hij de studiefinancieringswet voor zulke studenten heeft gerepareerd: “De periode waarin een student staat ingeschreven aan een hogeronderwijsopleiding in het buitenland telt niet mee voor de toepassing van de 3 uit 6-maatregel.”

Deze ‘3 uit 6-maatregel’ is overigens niet onomstreden. Bij het Europese Hof van Justitie loopt momenteel een zaak tegen een aantal lidstaten waaronder Nederland, omdat dergelijke regels in strijd zouden zijn met het Europese recht.

De staatssecretaris schrijft verder dat thuiswonende studenten die tijdelijk een studie in het buitenland volgen en een beurs als uitwonende aanvragen, geen problemen zullen krijgen met de fraudecontroleurs van het ministerie. Deze studenten hoeven zich niet uit te schrijven bij de gemeentelijke basisadministratie, maar kunnen via een formulier van DUO laten weten dat ze tijdelijk in het buitenland studeren en daarom aanspraak maken op een hogere basisbeurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail