Toename buitenlandse studenten

Er zijn in 2011 meer buitenlandse studenten dan hbo’ers aan een universitaire opleiding begonnen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van universiteitenvereniging VSNU.

De universiteiten trekken steeds meer buitenlandse studenten. Dit jaar nam het aantal internationale eerstejaars met dertien procent toe tot 10.500. Daarvan zouden er 4.800 een bacheloropleiding volgen en 5.600 een masteropleiding, al zijn er dan honderd in de afrondingen kwijtgeraakt. 

Twee derde van deze buitenlandse studenten komt uit de Europa en één derde van buiten Europa. Het aantal Duitsers nam ook toe, maar bleef volgens de VSNU in verhouding. Al jaren vormen zij zo’n dertig procent van de instroom uit het buitenland.

Tegelijkertijd startten dit jaar 10.400 voormalige hbo-studenten bij een universitaire bachelor- of masteropleiding. Dat betekent een daling van acht procent, aldus de VSNU. Misschien komt dat door de hoge kosten voor schakelprogramma’s en tweede studies, maar de VSNU waagt zich liever niet aan zulke speculatie.

Het aantal eerstejaars bachelorstudenten met een vwo-diploma nam met één procent toe tot ‘bijna’ 28.500. De VSNU heeft nog geen optelsom gemaakt en de cijfers zijn op honderdtallen afgerond, maar al met al lijkt het totale aantal eerstejaars licht toegenomen met ongeveer één procent. Er lopen nu bijna 244 duizend studenten rond aan de universiteiten.

Cijfers per universiteit zijn er nog niet, laat staan per opleiding. Ook de verschillen tussen mannen en vrouwen staan nog niet in het factsheet dat de VSNU heeft gemaakt. Daarvoor is het wachten op de preciezere cijfers.

Wel heeft de VSNU cijfers over groepen van opleidingen. Zo kozen er naar verhouding meer vwo’ers voor een exacte of technische opleiding. Het aantal eerstejaars dat van het vwo komt, is in de sectoren natuur en techniek gegroeid met respectievelijk negen procent en drie procent. Daartegenover trokken taal- en cultuuropleidingen zes procent minder vwo’ers.

Ook nam in 2011 het aantal uitgereikte diploma’s met dertien procent toe. Een eerste effect van de langstudeermaatregel die er aankomt? De universiteitenvereniging denkt van niet. Die maatregel gaat immers pas volgend jaar in, schrijft ze in het persbericht.

Advertentie