Universiteit helpt Utrechters met taal

Body: 

De Universiteit Utrecht gaat haar expertise en kennis inzetten om het Nederlandse taalonderwijs in Utrecht naar een hoger plan te tillen. Dit doet zij in de Utrechtse Onderwijs Agenda. 

De Universiteit Utrecht gaat haar expertise en kennis inzetten om het Nederlandse taalonderwijs in Utrecht naar een hoger plan te tillen. Dit doet zij in de Utrechtse Onderwijs Agenda. 

Onlangs presenteerde de Utrechtse Onderwijs Agenda de vier belangrijke thema’s voor de jaren 2010 tot 2014. Eén van die thema’s is het verbeteren van de beheersing van de Nederlandse taal. Hiertoe wordt een Utrechtse Standaard gedefinieerd. “Taal is het belangrijkste instrument voor kinderen om zich te ontwikkelen”, zegt hoogleraar didactiek Theo Wubbels, die namens de Universiteit Utrecht in de stuurgroep van het UOA zit. “Een taalachterstand is desastreus voor een verdere ontplooiing.” 

De Utrechtse Onderwijs Agenda is een platform dat is ontstaan vanuit het basis- en voortgezet onderwijs met de intentie om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Na enige tijd haalde het onderwijs welzijnsinstellingen er bij en lerarenopleidingen in Utrecht. “In eerste instantie ging het om de hogeschool, maar nu de universiteit de academische pabo heeft, zijn wij ook toegetreden”, zegt Wubbels die nu een half jaar meepraat. 

De UOA wil een Utrechtse standaard bedenken voor de Nederlandse taal. Deze moet hoger liggen dan het landelijke gemiddelde omdat de gemiddelde Utrechter hoog is opgeleid. Voor elk schoolniveau wordt afgesproken wat kinderen moeten kunnen. Deze standaard moet in 2011 worden ontwikkeld en een jaar later moet er in het onderwijs volgens de standaard worden gewerkt. 

Wubbels ziet de bijdrage van de universiteit onder meer op het vlak van het afleveren van goede leerkrachten, maar stelt ook haar expertise ter beschikking als het gaat om de kennis van de Nederlandse taal, didactiek en ontwikkeling. Wubbels denkt dat de universiteit ook zelf kan profiteren van deelname aan het UOA. “De UOA richt zich op kinderen van 2 tot en met 18 jaar. Behalve dat we bij doorstroming nieuwe studenten krijgen die de Nederlandse taal goed beheersen, komen we ook in aanraking met jongeren die nu ondervertegenwoordigd zijn aan een universiteit zoals studenten van allochtone komaf. Die kunnen we in een vroeg stadium informeren en interesseren voor en voorbereiden op een universitaire studie.” 

De andere drie speerpunten van de UOA zijn een hogere doorstroming van kinderen naar vervolgonderwijs op grond van betere leerprestaties en betere aansluiting, minder segregatie op scholen als het gaat om kansrijke en kansarme leerlingen, en professionelere leraren. 

GK

Facebook Twitter Whatsapp Mail