Universiteiten moeten knoop zelf doorhakken

Universiteiten moeten laten zien dat ze eerlijk kunnen delen, zegt de Tweede Kamer. Ze moeten in het voorjaar zelf met een plan komen voor een betere verdeling van het landelijke onderzoeksgeld.

De nieuwe regering schrapt de zogeheten Canada-gelden: extra financiering voor alfa- en gammafaculteiten. Die waren door het vorige kabinet gereserveerd om de verdeling van onderzoeksgeld over de oude en jonge universiteiten evenwichtiger te maken. Over deze bezuiniging werd geklaagd: enkele instituten zouden bedreigd worden in hun voortbestaan.

Maar vorige week sloeg VVD-kamerlid Anne Wil Lucas terug met een motie. Als universiteiten het onderling eens zijn dat onderzoeksgelden oneerlijk verdeeld worden, dan hebben ze toch geen extra geld nodig om iets aan dat onrecht te doen? De motie is dinsdag aangenomen. De regering zal dus de VSNU vragen om zelf een plan te maken voor een “meer evenwichtige verdeling” van de onderzoeksbekostiging.

Als de universiteiten daar niet uitkomen, laat de Tweede Kamer doorschemeren, dan moeten ze de regering daar niet op aankijken. Dan hebben ze het aan zichzelf te wijten als het schrappen van de enveloppemiddelen vooral de jonge universiteiten treft.

Hoger Onderwijs Persbureau

Advertentie