Utrecht profiteert van Europees onderzoeksgeld

Body: 

Nederland maakte de afgelopen drie jaar 250 miljoen euro winst op het onderzoeksprogramma van de Europese Unie. De Universiteit Utrecht pikt een aardig graantje mee.

Nederland betaalde zo’n 5 procent van het totale budget van het Europese onderzoeksprogramma, terwijl Nederlandse onderzoeksinstellingen 6,6 procent van de subsidies ontvingen. In totaal heeft de EU bijna zestien miljard euro verdeeld en Nederland kreeg daarvan ruim één miljard euro. 

Nederland maakte de afgelopen drie jaar 250 miljoen euro winst op het onderzoeksprogramma van de Europese Unie. De Universiteit Utrecht pikt een aardig graantje mee.

Nederland betaalde zo’n 5 procent van het totale budget van het Europese onderzoeksprogramma, terwijl Nederlandse onderzoeksinstellingen 6,6 procent van de subsidies ontvingen. In totaal heeft de EU bijna zestien miljard euro verdeeld en Nederland kreeg daarvan ruim één miljard euro. 

Alleen Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië ontvingen een groter deel van de koek. In Nederland zijn het vooral de onderzoeksinstellingen in Delft en Wageningen die profiteren van het zogeheten ‘zevende kaderprogramma’, blijkt uit een rapport van Agentschap NL over de prestaties van Nederland. 

Bijna tweederde van de EU-subsidies wordt verdeeld onder internationale samenwerkingsverbanden. Het budget gaat naar allerlei onderzoeksgebieden. Nederland scoort vooral goed op het onderwerp ‘voedsel, landbouw, visserij en biotechnologie’, waarin 11,4 procent van alle subsidies naar Nederland ging. Ook op het onderzoeksgebied milieu deden Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten het goed met 9,9 procent van de subsidies. 

Als ze worden uitverkoren voor subsidie, sluiten de onderzoekers een contract met de Europese Commissie: een grant agreement. De TU Delft sloot er 99 en staat bovenaan. TNO, dat ook in Delft zit, overtreft dat en sleepte 115 contracten in de wacht. Wageningen Universiteit sloot 86 contracten en de Dienst Landbouwkundig Onderzoek, eveneens in Wageningen, 91. De Universiteit Utrecht bemachtigde negentig contracten. 

Hoger Onderwijs Persbureau

Hoeveelheid grant agreements, zoals gerapporteerd door Agentschap NL: 

1. TNO (115 contracten)

2. TU Delft (99 contracten)

3. Dienst Landbouwkundig Onderzoek (Wageningen UR; Wageningen, 91 contracten)

4. Universiteit Utrecht (90 contracten)

5. Wageningen Universiteit (Wageningen UR; Wageningen, 86 contracten)

6. Vrije Universiteit en VU Medisch Centrum (83 contracten)

7. Technische Universiteit Eindhoven (73 contracten)

8. Universiteit van Amsterdam (65 contracten)

9. Radboud Universiteit (65 contracten)

10. Universiteit Twente (64 contracten)

11. Erasmus Universitair Medisch Centrum (58 contracten)

12. Rijksuniversiteit Groningen (50 contracten)

13. Universiteit Leiden (48 contracten)

14. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (46 contracten)

15. Universiteit Maastricht (45 contracten)

Facebook Twitter Whatsapp Mail