UU stopt minste geld in profileringsfonds voor studenten

Body: 

Van alle Nederlandse universiteiten trekt de Universiteit Utrecht per student het minste geld uit voor studenten die buiten hun schuld langer over hun opleiding doen. Dat blijkt uit een onderzoek van studentenbond LSVb. Volgens de UU kan aan alle gegronde ondersteuningsverzoeken worden voldaan en ligt meer geld voor studentbestuurders niet voor de hand.

Van alle Nederlandse universiteiten trekt de Universiteit Utrecht per student het minste geld uit voor studenten die buiten hun schuld langer over hun opleiding doen. Dat blijkt uit een onderzoek van studentenbond LSVb. Volgens de UU kan aan alle gegronde ondersteuningsverzoeken worden voldaan en ligt meer geld voor studentbestuurders niet voor de hand.

Het profileringsfonds is bedoeld voor studenten die vanwege overmacht (ziekte, handicap of bijzondere familieomstandigheden, bijvoorbeeld) of bestuurswerk vertraging in hun studie oplopen. Sommige universiteiten laten ook beurzen voor topsporters en talentvolle buitenlandse studenten ten laste komen van het fonds, of, zoals de UU, vergoedingen voor studenten die een master doen van anderhalf jaar waar ze maar een jaar studiefinanciering voor krijgen. Instellingen mogen zelf weten hoeveel geld ze in het fonds steken.

Uit een onderzoek (pdf) van de LSVb blijkt nu dat de UU per ingeschreven student zo’n 37 euro in haar profileringsfonds stopt; dit is 0.13 procent van de totale lasten van de instelling. De universiteit is minder scheutig dan alle andere Nederlandse universiteiten. Koploper Wageningen trekt gemiddeld bijvoorbeeld 302 euro uit per student, 0.69 procent van de totale lasten.

De Utrechtse studentenunie VIDIUS reageert bij monde van voorzitter Tjolina Proost “bezorgd” naar aanleiding van de bevindingen van de LSVb. “Wij vragen ons af waarom het Utrechtse fonds zo klein is. Studentbestuurders klagen bij ons over de omvang van de vergoeding die ze krijgen en het wordt ook steeds moeilijker bestuurders te vinden. Daarnaast groeit het aantal vragen van studenten die bang zijn dat ze door hun ziekte of door andere omstandigheden afstudeerboetes moeten gaan betalen.”

Arjen van Vliet, van Studentenservice van de UU, benadrukt dat de omvang van het Utrechtse profileringsfonds al jaren eenzelfde omvang heeft en dat het budget volstaat voor de doelstellingen die de UU ermee heeft. “We kunnen voldoen aan alle gegronde aanvragen voor beurzen van studenten die door overmacht, bijvoorbeeld ziekte, in aanmerking willen komen voor financiële ondersteuning. We hoeven niemand te weigeren. Verder begrijp ik wel dat individuele bestuurders graag meer beurs zouden willen krijgen, maar we hebben met de huidige regeling in Utrecht nog steeds zo’n 150 verenigingen, het grootste aantal van alle universiteiten.”

Uit het onderzoek van de LSVb blijkt dat veel instellingen verwachten dat de druk op de profileringsfondsen verder zal toenemen door het opleggen van afstudeerboetes en het afschaffen van de masterbeurs. Dit zal volgens hen vooral ten koste gaan van de vergoedingen voor bestuurswerk en voor topsporters en buitenlandse studenten. Arjen van Vliet meldt dat met het oog op deze problematiek de UU begin volgend jaar een voorstel zal doen over de manier waarop zij met haar profileringsfonds om wil gaan. Maar dat er extra geld komt, lijkt uitgesloten. “De universiteit moet ook de komende jaren bezuinigen. Meer geld voor het profileringsfonds zou bijvoorbeeld ten koste gaan van een aio- of onderzoeksplek.”

VIDIUS hoopt dat de universiteitsraad deze week het college van bestuur al om meer duidelijkheid gaat vragen. Proost: “Hoe moeilijk het misschien ook is, wij denken dat die pot groter moet kunnen. Zeker nu we weten dat andere universiteiten er meer geld voor uittrekken. De studentenverenigingen helpen met al hun activiteiten mee om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en studenten doen door bestuurswerk enorm veel ervaring op. Als de salarissen van universitaire bestuurders omhoog kunnen, dan moet hier toch ook geld voor te vinden zijn?”

Facebook Twitter Whatsapp Mail