Verlaag salaris bestuurders nu al

Verlaag alvast uw salaris. Die oproep verstuurden de minister en staatssecretaris van Onderwijs per brief aan bestuurders van scholen, hogescholen en universiteiten.

In de brief zetten de bewindslieden nog eens de maximale salarissen voor onderwijsbestuurders op een rij: van 162 duizend euro in het basisonderwijs naar 195 duizend in het hbo tot 225 duizend euro in het universitaire onderwijs. Allemaal inclusief vergoedingen en pensioenpremies.

Deze bedragen zijn nog steeds niet wettelijk verankerd, want de Eerste Kamer moet de Wet normering topinkomens nog aannemen. Tot die tijd hebben de staatssecretaris en minister weinig wapens in handen om bestuurders tot lagere salarissen te dwingen.

Als de wet eenmaal van kracht is, moeten alle salarissen binnen vier jaar aan de norm voldoen. Bovendien kunnen de bewindslieden te veel verdiend geld dan terugeisen van de topbestuurders zelf.

Nu al is het mogelijk om “ondoelmatige” bestedingen van onderwijsinstellingen terug te vorderen. En daar zullen staatssecretaris Zijlstra en minister Van Bijsterveldt gebruik van maken, dreigen ze, zodra een bestuurder salarisverhoging krijgt terwijl hij al meer dan het maximum verdient.

Ook als er sprake is van een nieuwe benoeming of een herbenoeming kunnen de bewindslieden al ingrijpen. Het salaris van nieuwe bestuurders moet onder de toekomstige WNT-norm blijven.

Bestuurders hoeven straks niet allemaal het maximum te verdienen, want de ene instelling is groter en complexer dan de andere. Maar daar wilde het kabinet geen nadere regels voor opstellen. Het onderwijs moest zelf maar met een voorstel voor ‘salarisklassen’ komen. Uiterlijk 1 april willen de bewindslieden weten hoe de verschillende onderwijssectoren die klassen uitwerken.

Advertentie