Voor boeken lenen is aparte kaart nodig

Body: 

Studenten die fysiek een boek lenen in de UB, hebben vanaf 1 september een speciale bibliotheekkaart nodig. Het opvragen van artikelen uit databases kan gewoon met de Solis-id.

Studenten die fysiek een boek lenen in de UB, hebben vanaf 1 september een speciale bibliotheekkaart nodig. Het opvragen van artikelen uit databases kan gewoon met de Solis-id.

Tot nu toe konden studenten gewoon met hun collegekaart boeken lenen. Maar in de praktijk bleek dat de collegekaart niet uniek genoeg is. Marjan Witkamp van de UB: “We merkten dat de barcode van de collegekaart niet altijd de goede persoon registreerde. Dan werd het boek uitgeleend aan een andere student van een andere universiteit en dat is niet wenselijk.” Studenten van andere universiteiten moesten al een aparte bibliotheekkaart aanvragen, nu geldt dat voor alle studenten die een boek lenen.          

Witkamp verwacht weinig problemen. “Je hebt alleen die kaart nodig bij het fysiek lenen van een boek. Dus niet iedereen hoeft tegelijk de kaart af te halen. Je kunt het doen wanneer je een boek komt lenen. Zeker omdat die kaart snel aan de balie is gemaakt.”

Voor andere zaken, zoals het gebruik maken van databases en voor controles in de bibliotheek buiten de reguliere openingstijden, kan de studenten wel gebruik maken van de collegekaart. 

Facebook Twitter Whatsapp Mail