VVD in de bres voor studentbestuurder

Een meerderheid in de Tweede Kamer blijft zoeken naar een oplossing voor fulltime-studentbestuurders: die zouden linksom of rechtsom uitgezonderd moeten worden van de langstudeermaatregel.

De liberale staatssecretaris Halbe Zijlstra voelt er weinig voor om studentbestuurders van de maatregel uit te zonderen. Studenten mogen al een jaar uitlopen en dat moet genoeg zijn voor een bestuursjaar, vindt hij.

Maar zijn eigen partij is het daar niet mee eens. VVD-kamerlid Anne-Wil Lucas heeft vandaag in het Kamerdebat over de studiefinanciering opnieuw aangedrongen op een regeling voor deze groep studenten. Ze zouden zich een jaar moeten kunnen uitschrijven, terwijl ze toch aan hun instelling verbonden blijven, vindt Lucas.

“Ik vind het een gekke figuur”, antwoordde staatssecretaris Halbe Zijlstra vandaag. Maar de twee partijgenoten wilden het meningsverschil nog niet op de spits drijven. Lucas beloofde de nieuwste versie van haar plan (“versie 3.0”) aan de staatssecretaris te sturen en hij zegde toe er nog eens naar te kijken.

Zodoende houden studentvertegenwoordigers hoop dat het zogeheten ‘collegegeldvrij besturen’ alsnog mogelijk wordt. Het is al moeilijk genoeg om studenten voor medezeggenschap en studentenpolitiek te interesseren; door de langstudeermaatregel zal het er niet makkelijker op worden, vrezen zij.

Ook het Utrechtse universiteitsbestuur buigt zich over de kwestie. In een nota over maatregelen om langstuderen tegen te gaan, oppert het college van bestuur de tijdsinvestering voor studenten in de medezeggenschap terug te brengen als de wettelijke regeling niet verandert. Zo zouden raadsleden en studentbestuursleden ernaast kunnen blijven studeren

Hoger Onderwijs Persbureau/xb

Advertentie