Vwo-leerlingen kiezen vaker natuurprofiel

Voor het derde jaar op rij is het aandeel vwo’ers met een natuurprofiel gegroeid, Vooral meisjes kiezen vaker exact.

Vorig jaar volgden ruim 63 duizend vwo-scholieren (54 procent) in de Tweede Fase een natuurprofiel, tegen bijna 55 duizend scholieren (45 procent) met een maatschappijprofiel. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Met name bij meisjes is een natuurprofiel steeds populairder: bijna de helft kiest tegenwoordig voor ‘natuur & gezondheid’ of ‘natuur & techniek’. Dat was in 2003-2004 nog maar 41 procent. De rest doet ‘cultuur & maatschappij’ of ‘economie & maatschappij’. Onder jongens raken de maatschappijprofielen steeds meer uit de gratie, minder dan veertig procent volgt die nog.

Een mogelijke verklaring voor de populariteit van de natuurprofielen is volgens het CBS de invoering van de ‘Tweede Fase nieuwe stijl’ in 2007-2008. De vakkenpakketten van de verschillende profielen veranderden toen. Wiskunde B en natuurkunde zijn sindsdien geen verplichte vakken meer binnen het profiel ‘natuur en gezondheid’.

In 2006-2007 waren er voor het eerst meer scholieren met een natuur- dan met een maatschappijprofiel.

Hoger Onderwijs Persbureau


Advertentie