Zes Rubiconbeurzen voor Utrecht

Body: 

Zes  jonge Utrechtse wetenschappers krijgen van onderzoeksfinancier NWO een Rubiconbeurs om onderzoekservaring op te doen. Landelijk zijn het er eenentwintig. Zeven jonge buitenlandse onderzoekers komen ervoor naar Nederland, waarvan een naar Utrecht.

 

Met de beurzen kunnen pas gepromoveerden maximaal twee jaar onderzoek doen aan een instelling in het buitenland. De meeste onderzoekers vertrekken naar Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Anderen gaan naar Australië, België, Duitsland, Denemarken, Italië en Zweden. Twee kiezen voor onderzoek in Nederland.

Zes  jonge Utrechtse wetenschappers krijgen van onderzoeksfinancier NWO een Rubiconbeurs om onderzoekservaring op te doen. Landelijk zijn het er eenentwintig. Zeven jonge buitenlandse onderzoekers komen ervoor naar Nederland, waarvan een naar Utrecht.

 

Met de beurzen kunnen pas gepromoveerden maximaal twee jaar onderzoek doen aan een instelling in het buitenland. De meeste onderzoekers vertrekken naar Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Anderen gaan naar Australië, België, Duitsland, Denemarken, Italië en Zweden. Twee kiezen voor onderzoek in Nederland.

De meeste beurzen worden vergeven aan promovendi van de Universiteit Utrecht (6) en de Universiteit Leiden (5). De Utrechtse projecten zijn:

Martijn Gloerich (van UU naar Stanford University)
Zodra cellen contact met elkaar maken, kan dit leiden tot veranderingen in hun vorm en functie. Veel cellen hebben een karakteristieke asymmetrische vorm om specifieke functies goed uit te kunnen voeren. Dit onderzoek bestudeert hoe deze cel-asymmetrie wordt bewerkstelligd door naburige cellen.

Amaranta de Haan (van UU naar Gent)

Deze studie test of gedrag van jongeren sterker wordt bepaald door hoe jongeren opvoeding ervaren dan door oudergerapporteerde opvoeding. Ook wordt onderzocht of persoonlijkheidskenmerken bepalen hoe jongeren opvoeding ervaren en hoe gevoelig ze zijn voor de effecten van opvoeding.

Adriaan van Klinken (van UU naar University of London)

Een katholieke mannenorganisatie in Zambia promoot St. Joachim als hét rolmodel voor mannen in tijden van HIV/AIDS. Van Klinken analyseert de achtergrond, betekenis en effecten van deze vorm van religieuze gender-politiek met het oog op theorievorming rond religie en masculiniteit.

Martijn Langereis (van UU naar de Radboud Universiteit)

Hoe cellen virussen detecteren is grotendeels onduidelijk. Een mogelijke doorbraak hierin is de recente identificatie van sensoren die in staat zijn viraal RNA te detecteren. In dit project wordt onderzocht hoe deze sensoren 'non-self' viraal RNA van 'self' RNA onderscheiden.

Joris Mulder (van UU naar Tilburg University)
Als de effecten van een behandeling voor bijvoorbeeld depressiviteit sterk variëren tussen patiënten terwijl de gemiddelde depressiviteitsscore enigszins afneemt, is het algemeen toepassen van de behandeling niet wenselijk. In dit project zullen Bayesiaans statistische toetsen voor variabiliteit ontwikkeld worden.

Marcel de Zoete (van UU naar Yale University
De darm bevat tien keer zoveel bacteriën als het totaal aantal menselijke cellen. In dit project wordt onderzocht hoe het immuunsysteem in staat is de samenstelling van de intestinale flora te reguleren en zo een onbalans in bacteriële flora, zoals die bestaat bij o.a. de ziekte van Crohn, te voorkomen

In totaal hadden 308 wetenschappers een aanvraag ingediend, bijna twee keer zoveel als tijdens de vorige twee subsidierondes. Nederlandse instituten die een buitenlandse onderzoeker onderdak bieden, krijgen elk 55.000 euro. De beurs voor de Nederlandse laureaten is afhankelijk van de buitenlandse bestemming.

Voor het eerst zijn er nu ook zeven buitenlandse jonge onderzoekers uitgenodigd om in Nederland verder te werken. Een daarvan komt naar Utrecht: 

Anne-Isabelle Richard-Picchi (van University of Cambridge naar de UU)
Al in de negentiende eeuw werd over Europese samenwerking gesproken. Deze ideeën waren niet beperkt tot Europa. Ook in Afrika moesten de Europese machten samenwerken. Dit project onderzoekt hoe deze samenwerking in Afrika vorm kreeg en ideeën over Europa beïnvloedde.

Of het Rubiconprogramma na 2011 blijft bestaan is onzeker, omdat het kabinet er geen middelen voor vrij heeft gemaakt op de begroting. Voor de komende twee rondes spreekt de NWO de eigen reserves aan. Verder betaalt de Europese Unie net als vorig jaar mee via het ‘Marie Curie Cofund Action’, maar die financiering is niet structureel. NWO onderzoekt of ze de Rubiconbeurzen in een ander eigen programma kan opnemen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail