De erfenis van Steve Jobs

Body: 

Aan: ineke@see-ie-oos.uu.nl 
Betreft: De erfenis van Steve Jobs 
Bijlage : iBall

Aan: ineke@see-ie-oos.uu.nl 
Betreft: De erfenis van Steve Jobs 
Bijlage : iBall

Ha Ineke,
Het is me toch wat. Hebben jullie net bedacht hoe je als management niet in de file van solisnet*①⑦ 6.0.00 beta-sneak-preview hoeven te staan door een iPad aan te schaffen, gaat Steve dood! Ik zag dat de chief-demandmanager② zijn taak serieus opvat en dat hij de iPads van onze see-ie-oos③al heeft voorzien van een toepasselijk paars rouwbandje. Bravo! Nou nog even de brandende kaars als app④ sharen⑤ en het management is weer helemaal bij!  

Toch is er een kleine maar in dit geheel Ineke! Ik ben zo bang dat deze revolutionaire ommezwaai in het bedrijfsproces ineens halverwege stokt en er bijvoorbeeld android-tablets⑥ worden ingevoerd. Gewoon omdat ze goedkoper zijn! En dat we besluiten Micrschoft ™  te vervangen door Unix⑦. Een prima Duits voorbeeld op het verkeerde moment. Best practice roept ons college en je weet dat die altijd gelijk hebben. En hun zin krijgen!  

Tsja, de wonderen van de automatisering zijn de wereld nog niet uit. Op sombere momenten heb ik wel eens het idee dat we te ver doorgeschoten zijn. Kunnen de meeste administraties niet gewoon weer met kaartenbakjes gedaan worden? Eén stamkaart per student op het secretariaat van de faculteit. De student bewaart zijn tentamenbriefjes (carbon copy⑧*) zelf,  het origineel ligt achter de stamkaart en een tweede doorslag in het kaartenbakje van de docent. Dat scheelt toch gauw een paar miljoen aan software, updates⑨, training en begeleidingskosten per jaar. Niet te vergeten de verloren uren aan inkloppen, wachttijden, herstellen van verkeerd ingevoerde gegevens. 
Misschien wordt er dan weer meer met elkaar gesproken. Verbetert de sfeer. 

Toch is er hoop! Hoewel azijnpissers beweren dat Apple met de dood van Steve Jobs aan het eind van zijn Latijn gekomen is, is niets minder waar! Ik sprak Steve twee weken geleden nog. Dit is wat hij tegen me zei: 
Inmiddels is iedereen er aan gewend tegen oren te praten die gevuld worden met een totaal ander geluid dan jezelf ervaart. De iPod betovert je oor. Helaas moet je de wereld nog wel bekijken, hoe lelijk die vaak is. Dus Baaierd: Wat is de volgende logische stap? Ook het oog aan zo’n verbetering te onderwerpen. Ja, je had het bijna zelf kunnen bedenken: de iBall ®. Altijd je favoriete film op je netvlies! Over de vormgeving wilde hij zich nog niet uitlaten, maar je begrijpt het idee. 

Ik heb er wat voetnoten bijgezet Ineke, omdat ik het idee heb dat er vaak mensen zijn die meelezen met dit soort briefjes! Je weet op internet blijft niks geheim!

Meels, 
Baaierd

①  UU- netwerk, nog een beetje experimenteel 
②  Iemand die wat vraagt, maar eigenlijk niet weet waarom  
③  CEO Chief Executive Officer.  Hier: Hoofd van de afdeling 
④  Applicatie : programmaatje (voor Hollanders gratis) 
⑤ Delen, ouderwets gebaar zie: gemeenschapszin 
⑥  Goedkope I-pad 
⑦  Open Source software. Gratis iets beters is onmogelijk, dus bad practice
⑧  CC. In vroeger tijden toen de drachme nog geen euro was:: carbon doorslag. Nu, veel te     vaak misbruikt. Zie: info-overkill,  spam  
⑨ Kenmerk van slecht geprogrammeerde  of doordachte programma’s, meestal geen verbetering, iEye® (spreek uit aiai) en iApple® zijn bij deze ook geregistreerd... 

Facebook Twitter Whatsapp Mail