'Hoi oude Schimmelkaas'

Body: 

Wat denken die schrijvers van de brieven aan de nieuwe collegevoorzitter op DUB eigenlijk te bereiken? Baaierd leest hun epistels met gekromde tenen.

Aan: Oudemansbriefschrijvers@uu.nl
Betreft: een aardige indruk
Bijlage: de opkomst

Ha Dop,

Ik las zojuist je brief aan Marjan Oudeman. Hoewel ik weet dat je leuke feestjes kan organiseren en je een doorwrochte toekomstvisie voor onze universiteit hebt, heb ik je brief met gekromde tenen en plaatsvervangende schaamte gelezen. En niet alleen jouw brief aan de nieuwe voorzitter, maar andere, in mijn ogen smaakbepalende brieven, vertonen hetzelfde ernstige manco. Heeft de briefschrijver toen hij door DUB werd gevraagd een brief te schrijven, zich van tevoren bedacht waarom hij zou schrijven en welk effect hij bewerkstelligt?

Jouw brief is een wensenlijstje. Daar is in principe niks op tegen. Zijn wij niet allen armzalige bedelaars in dit leven? Maar Dop, ieder kind weet dat als je een brief aan Sinterklaas schrijft, je niet moet beginnen met : “Hoi oude Schimmelkaas”. Hoewel hij een kindervriend is, vrees ik dat hij gezwind zijn knecht erop uit zal sturen om het kind en de roede niet te sparen! Je maakt het nog erger door haar (Marjan) er eerst eens fijntjes op te wijzen dat ze DUB wel niet zal lezen (Dop, ze  s p e l t  DUB!), om vervolgens zélf te beweren dat jouw kwinkslag ten koste van andermans naam* een geslaagde grap is!

Ik denk dat als je haar vervolgens mededeelt dat de universiteit geen verffabriek is en uitlegt waarom een vrouw in haar positie geen glazen plafond ziet, je haar echt helemaal voorbereid hebt om nog wat andere bruisende ideeën van je over te nemen! Of is de Bär al neergeschoten voordat de huid in de verkoop ging? Over de top Dop! Zou je niet gewoon rechttoe rechtaan vragen of ze kleinschalig onderwijs en een leuke lustrumviering wil bevorderen? Over je overbodige wens om geen prestigieuze universiteitsgebouwen meer neer te zetten, kan je beter niet reppen. Stel je voor dat ze nu al ontdekt dat ze in een failliete boedel terecht komt.

Gelukkig sta je niet alleen Dop. Een andere brief in de DUB-rubriek brief aan de nieuwe voorzitter is van de Universiteitsraad. Die pakt het wat slimmer aan. De raadsleden laten niet met zich sollen, dat is meteen overduidelijk. Ze schrijven: jammer dat Marjan nog geen tijd gevonden heeft in haar agenda om kennis te maken met de Raad. Of ze de medezeggenschap alsjeblieft de ruimte wil geven. Ja hoor, die hebben dus bijvoorbaat het pleit al verloren. De Kritische Studenten laten hun tanden zien. Bereid om tot het gaatje te gaan, schrijven ze dreigend: Wij zijn benieuwd of studenten zullen gaan staken. Oei, daar schrikt Marjan zich een hoedje!

Verder een hele schare die van te voren alvast begint zijn eigen tokootje te verdedigen. Voor een pro als Marjan reden genoeg om die eens goed onder de loep te nemen, niet? Oh ja, één vond de werkdruk te hoog. Zucht. Zo krijgt Marjan toch al een aardige indruk van haar onderdanen!

Dop, Niels Bongers tekent ook niet op verzoek,

Hoogachtend,
Uw Baaierd

* ‘Oudemans-’ of 'old-boys'-netwerk ;-)

Facebook Twitter Whatsapp Mail