Un malentendu

Body: 

Aan : directeursciencepark@uu.nl
Van : baaierd@uu.nl
Betreft: un malentendu
Bijlage: pissenlit

Aan : directeursciencepark@uu.nl
Van : baaierd@uu.nl
Betreft: un malentendu
Bijlage: pissenlit

Ha Alie,
Het was tijd om er even tussenuit te piepen. Er gebeurde ook zoveel de laatste tijd dat het me allemaal wat veel werd! Het duurt tegenwoordig ook langer om het achter me te laten.  Ja, ik begreep ook steeds de verkeerde dingen, of ik hoorde ze verkeerd. Bijvoorbeeld dat die Sijbesma van onze Raad van Toezicht tijdens de opening van het David de Wiedgebouw deed alsof het zijn feestje was, terwijl het eigenlijk jouw feestje was toch?

Ik schrok want ik verstond Siebelink en dacht eerst dat ze die reli-schrijver hadden gevraagd om een stukje over zijn gekrookte jeugd voor te lezen. Ik hoorde David en probeerde me af te sluiten voor weer zo’n verhaal over een incestueuze familie, in dit geval die van een melancholieke harpist. Maar het geluid stond veel te hard en het  tsjakka-gehalte was veel te hoog voor Siebelink. En toen ik hem hoorde voorlezen dat hij tien (of was het meer?) jaar biologie gestudeerd had in Utrecht wist ik dat ik goed fout zat. En hij ook. Maar hij had een hoop bij ons geleerd en zit nu wel in de Raad van Toezicht. Een opsteker voor de studenten? Na dit gehoord te hebben ben ik er voor, om al bij een maand studietijdoverschrijding, het behalen van welke academische graad dan ook onmogelijk te maken. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

Ja, en dat we ondanks alle bezuinigingen toch maar zo’n mooi gebouw hebben neergezet binnen het budget! Het centrum van de kennisvalorisatie. Dat was dan een opsteker voor de wetenschappers?  Ook Sijbesma behoort tot de mensen die vertellen hoe de beer moet dansen voordat er zelfs maar een honingpot gekocht is! Enfin, het gebouw heet nu De Wied en De Uithof Sciencepark.

Toch wil ik je vragen om er nog eens over na te denken om het gewoon Valorisatiepark Europa te noemen. Dat geeft rust in de hut en klinkt lekker Eftelings. We weten dan dat het hier niet meer gaat om wetenschap, maar om het toepassen en verkopen van kennis. En als we die kennis nu ook eens gewoon kochten dan heb je die lastige wetenschappers ook niet meer nodig. Er bestaat zóveel van in de wereld! Stuur de jongens en meisjes er op uit! Niks geen onderzoek meer, laat staan fundamenteel onderzoek. Inkopen en verkopen. Leve de Hollandse koopmansgeest, leve de VOC. Dat past ook mooi in het jubileumjaar.  

Ik moet geloof ik even een luchtje scheppen. Gisteren zag ik een pissenlit. Dat is geen pissebed zoals ik eerst abusievelijk dacht, maar een paardenbloem. En hij heet niet zo vanwege de kleur, maar het kruid drijft de urine af,  vandaar dat pissinbed, want dat betekent het dan weer wel. Toen ik verder bladerde in de Larousse zag ik dat de tweede betekenis van “science” het in de praktijk brengen van de verworven kennis is. Dat is tweederangs, maar misschien alleen in Frankrijk.

A bientôt,

Baaierd

Facebook Twitter Whatsapp Mail