Geen probleem om te studeren in de late uurtjes

Body: 

Onze nieuwe columnist Lukas Brand, premasterstudent Applied Ethics en Politiek en Maatschappij in Historisch Perspectief en voormalig preses van Biton, denkt dat het voor studenten geen probleem is om 's avonds college te hebben, maar de universiteit moet wel de effecten beter in kaart brengen.

Onze nieuwe columnist Lukas Brand, premasterstudent Applied Ethics en Politiek en Maatschappij in Historisch Perspectief en voormalig preses van Biton, denkt dat het voor studenten geen probleem is om 's avonds college te hebben, maar de universiteit moet wel de effecten beter in kaart brengen.

Als ik vertel dat ik op donderdag van 17.00 tot 22.00 uur college heb, kijken medestudenten me sympathiek en verward aan. Maar waarom al die moeilijke reacties? Ik geniet met volle teugen van een avondje in de collegebanken en merk geen enkele belemmering in mijn verdere leven. Toch blijken colleges in de avond veel onzekerheid op te wekken.

Nu de universiteit openlijk een zet heeft gedaan om studeren na 17.00 uur meer regel dan uitzondering te maken, moeten de studenten, docenten en het ondersteunend personeel van de UU wel even slikken.

Ik kan me voorstellen dat deze beslissing de medewerkers voor een lastig dilemma zet. Velen zullen immers niet het flexibele leven leiden dat werken na 17.00 uur met zich meebrengt.

De universiteit zou er goed aan doen zich hierin te verdiepen en niet zonder meer de knop om te draaien, waarmee ze onverwachts druk uit oefenen op de medewerkers. Een goede oplossing creëert immers geen nieuw probleem.  

Wat betreft de studenten vind ik het echter lastiger voor te stellen dat een avondcollege tot grote problemen leidt. Wellicht ligt dat aan het feit dat ik absoluut geen ochtendmens ben en mijn dag niet eindigt voor middernacht, maar biedt de universiteit überhaupt zulk een regelmatigheid? Nauwelijks, is mijn ervaring, dus ben ik ook niet bang aan flexibiliteit in te leveren met de komst van meer avondcolleges.

Natuurlijk is niet iedere bijbaan, zangles of huismaal op ieder moment van de dag beschikbaar, maar het lijkt me onmogelijk dat je dag helemaal in het geding komt en je niet meer actief kunt zijn naast je studie.

Tenzij, wederom, de werkdruk stijgt. Moeten we straks van 9-19 in de banken zitten of wordt er ook op gelet dat we tussen colleges door genoeg eigen tijd krijgen (tussenuren, dagen vrij en geen ochtendcolleges de dag na een avondcollege)? Dat is wat mij zorgen baart.

Binnen de huidige berichtgeving is de gedachtegang van de universiteit niet erg duidelijk. Zijn de gevolgen voldoende in kaart gebracht? Wie zal deze ondervinden?  En zijn er alternatieve oplossingen overwogen?

Het is lastig rekening houden met iedereen, maar iets meer overwegingen en commentaar bij het eigen beleid zou wenselijk zijn. Zeker gezien de vele onzekerheden die blijkbaar heersen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail