Ook de Bijlmer moet aan UCU kunnen studeren

Studeren aan het University College Utrecht (UCU) dreigt onbetaalbaar te worden voor veel studenten. Rens Bakker en Kavish Bisseswar vinden dat het inkomen van de ouders niet mag bepalen of je op de campus kunt studeren.

Beste mevrouw Oudeman,

Gefeliciteerd met uw aanstelling aan de Universiteit Utrecht! Niet alleen kunnen wij, als studenten, er trots op zijn dat onze universiteit zelf één van de beste instituten van Nederland is, maar ook heeft de UU de ambitie uitgesproken om ervoor te zorgen dat zeer getalenteerde studenten optimale ontplooiingsmogelijkheden hebben. In de visie van de universiteit betekent studeren in Utrecht dat je je talenten tot volle wasdom moet kunnen laten komen. University College Utrecht (UCU) is een goed voorbeeld van hoe deze ambitie op lovenswaardige wijze ten uitvoer wordt gebracht.

Wat betreft haar reputatie heeft UCU de schijn tegen. Ondanks dat dit vooroordeel op vele fronten overdreven is - UCU-studenten zijn heus geen bleekneusjes die dag en nacht in vuistdikke boeken zitten - klopt het helaas wel dat het de afgelopen jaren steeds meer een instituut met erg hoge financiële drempels is geworden. Dat deze trend de komende tijd door lijkt te zetten, is iets wat ons grote zorgen baart.

Nog afgezien van de maatregelen die nu van overheidswege worden genomen en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs beperken, rijzen de kosten van UCU naar onze mening langzamerhand toch echt de pan uit. Na jaren van continue kostenstijgingen is het voor de zoon van de bakker inmiddels bijna onmogelijk om - zelfs met een maximale lening van DUO - de maandelijkse rekening van bijna duizend euro te betalen. De invoering van het gedifferentieerde collegegeld brengt opnieuw een kostenstijging van enkele honderden euro’s met zich mee. Ondanks dat het hierdoor mogelijk is om een hogere lening af te sluiten, wordt de schuldenberg die zich tijdens je studie aan UCU opstapelt voor de minder draagkrachtige student een psychologische last die vrijwel onmogelijk is om mee te torsen.

Je moet als bakkerszoon wel erg stevig in je schoenen staan om met zo’n hoge schuld in het vooruitzicht toch voor UCU te kiezen, ook al zie je het als de opleiding waarin je jezelf optimaal kunt ontplooien. Zeker in milieus waarin het niet vanzelfsprekend is om een academische opleiding te volgen, kan de student de stap naar UCU hierdoor toch een brug te ver vinden. Maar dat zou nooit zo moeten zijn.

Wij vinden dat elke ruwe diamant fijngeslepen moet kunnen worden tot de mooist mogelijke edelsteen. Niet het inkomen van je ouders zou moeten bepalen of je voor UCU kiest, maar je talenten. Het is fundamenteel onrechtvaardig dat iemand door zijn afkomst gedwongen zou worden zijn ambities naar beneden bij te stellen. Wat ons betreft zouden alleen talent en motivatie moeten tellen. UCU moet niet alleen financieel toegankelijk zijn voor studenten uit Bloemendaal, maar ook voor die uit de Bijlmer.

Beste mevrouw Oudeman, laat de financiële toegankelijkheid van University College Utrecht alstublieft niet verder in het geding komen. Nu al kent UCU weinig studenten uit minder bedeelde milieus. De kansen die UCU hun biedt zijn voor hen alleen bereikbaar door een hoge schuld op te bouwen. Zorg ervoor dat de zware last die deze studenten voor lief nemen, niet een ondraaglijke wordt.

Rens Bakker, Student Assessor UCU
Kavish Bisseswar, lid U-raad, fractievoorzitter lijst VUUR

 

Advertentie