Valorisatie is dood, lang leve impact

Body: 

Onze nieuwe columnist Erik Stam, hoogleraar Strategie, organisatie en ondernemerschap, zou de kerntaak valorisatie het liefst vervangen door impact. 

Onze nieuwe columnist Erik Stam, hoogleraar Strategie, organisatie en ondernemerschap, zou de kerntaak valorisatie het liefst vervangen door impact. 

Het is alweer een tijdje geleden dat in Nederlandse beleidskringen valorisatie in de mode kwam. Voor de één betekende dit kennis-kunde-kassa, voor de ander een goed werkende triple helix (wetenschap-bedrijfsleven-overheid), of een slechte vertaling van het werk van Marx (“verwertet sich” in de originele Duitse tekst en “valorized” in de Engelse vertaling).

Naast de tango van onderzoek en onderwijs creëerden de managers een derde taak voor de universiteiten: gij zult valoriseren. Valorisatie blijkt een ongelukkige danspartner.

Voordat ik bij de Universiteit Utrecht ging werken was ik verbonden aan het Max Planck Institute of Economics en de University of Cambridge. Het woord “valorization” kenden ze daar niet. Topwetenschap laat zich inspireren door problemen in de praktijk, en topwetenschappers hebben graag impact op die praktijk, sterker nog: recent onderzoek suggereert dat toponderzoekers meer impact hebben op die praktijk dan middelmatige onderzoekers.

Daar heb je geen extra valorisatietaak voor nodig, impact hebben is gewoon good scholarship! En de grootste impact bereiken wetenschappers misschien wel via het onderwijs…

Facebook Twitter Whatsapp Mail