12/5 Lezing: van Kennis naar Wijsheid

Van kennis naar Wijsheid

 

Hoezeer we ook kennis verzamelen, op belangrijke momenten blijkt vaak dat het tekortschiet om de juiste keuzes te maken. Je hebt al snel meer vragen dan antwoorden.

In vele wijsheid tradities kun je toetsstenen vinden om je keuzes op te baseren. En als je ze vergelijkt blijken deze wijsheden in essentie hetzelfde.

Met het besef van het bestaan van deze universele wijsheid ben je er nog niet. Je kunt het niet begrijpen zonder het toe te passen en bereid te zijn om het algemeen belang voorop te stellen.

Wijs leren kiezen
Online, 12 mei 2021   19:30-21:30

Om wijs te zijn, moet je wijze keuzes maken. Maar wat zijn wijze keuzes? En hoe kun je onderscheiden wat wijs is en wat niet? In deze lezing krijg je meer inzicht en praktische handvatten hoe je wijs kunt leren kiezen.

https://blavatskyhouse.org/nl/lezingen/thema-van-kennis-naar-wijsheid/