28/4 LEZING: Van kennis naar Wijsheid

Lezingen mei 2021 online.

 

Van kennis naar Wijsheid

 

Hoezeer we ook kennis verzamelen, op belangrijke momenten blijkt vaak dat het tekortschiet om de juiste keuzes te maken. Je hebt al snel meer vragen dan antwoorden.

In vele wijsheid tradities kun je toetsstenen vinden om je keuzes op te baseren. En als je ze vergelijkt blijken deze wijsheden in essentie hetzelfde.

Met het besef van het bestaan van deze universele wijsheid ben je er nog niet. Je kunt het niet begrijpen zonder het toe te passen en bereid te zijn om het algemeen belang voorop te stellen.

https://blavatskyhouse.org/nl/lezingen/thema-van-kennis-naar-wijsheid/

 

Lezingen over dit thema

De socratische methode
Online, 28 april 2021  19:30-21:30

Universele wijsheid in verschillende tradities
Online, 5 mei 2021   19:30-21:30

Wijs leren kiezen
Online, 12 mei 2021   19:30-21:30

De wijze samenleving
Online, 19 mei 2021   19:30-21:30