Afwisselend werken en leren

Body: 
Zeven universiteiten, waaronder de UU, krijgen

subsidie van minister Hermans om te experimenteren metopleidingen waarin werken en leren worden afgewisseld. Dieopleidingen moeten in september al van start gaan. Utrecht viel inde prijzen met aanvragen van Theater- Film- enTelevisiewetenschappen en Frans. De aanvraag van Duits isafgekeurd. De bedragen per opleiding variëren van 3,5 ton totéén miljoen gulden per universiteit. Vorig jaar kondenuniversiteiten voor het eerst subsidie aanvragen voor dualestudies. Een Utrechts experiment bij Sociale Geografie enPlanologie kon toen van start gaan. Met duaal leren wil de ministerde aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren.