Algemene Vergadering A–Eskwadraat d.d. 23 mei 2018

Op deze Algemene Vergadering van A–Eskwadraat, die plaats zal vinden op woensdag 23 mei 2018, zal de herziene versie van het LangeTermijnBeleid gepresenteerd worden, en zal het kandidaat-kandidaat-bestuur zich presenteren. Over beide zal gestemd worden. Schrijf je in om geprinte stukken en patat en een snack te krijgen in de gezelligheidskamer!