Basketballen op Uithofcafe

Body: 
De Basketbar. Daar kunnen studenten en medewerkers overafzienbare tijd terecht om informeel een pilsje te pakken of eentostie te eten. Wanneer de deuren van het nieuwe Uithofcaf opengaanis nog niet helemaal duidelijk. Voordat de eerste paal de grond ingaat moet er nog veel gebeuren, zoals het aanvragen van eenbouwvergunning en het bouwrijp maken van de grond. De bar, eenontwerp van het jonge bureau NL.Architects uit Amsterdam, toont eenglazen rechthoekige ruimte met op het dak een omheind -dochopenbaar- basketbalveld. Het ontwerp -dat de werktitel Basketbarheeft meegekregen- is goedgekeurd door het college van bestuur.Voor het caf wordt het pand van Broese Wristers naar deHeidelberglaan toe uitgebouwd. Gezien vanaf deze laan komt aan delinker- en rechterzijde van de bar een terras. Om een evenwichtigontwerp te krijgen ten opzichte van het Van Unnikgebouw wordtBroese Wristers te zijner tijd ook aan de andere zijde uitgebouwdwaardoor een doorlopende 'zichtlijn' ontstaat door een doorlopendeluifel gezien vanaf de Genvelaan, aldus de projectleider van deafdeling huisvesting P. van den Berg. Een uitbater is er voor hetcaf nog niet gevonden.

GK


[Bijschrift bij een foto]