Belastingvoordeel voor werkstudent

Body: 
Werkende studenten kunnen een veel groter deel vanhun studiekosten aftrekken van de belasting dan tot nu toe mocht.Dat kan hen netto zo'n honderd gulden per maand opleveren.

Het belastingvoordeel is het gevolg van een uitspraak van hetgerechtshof in Amsterdam. Het geldt voor studenten op kamers diehun studie voor het grootste deel zelf bekostigen met eenbijbaan.

De zaak voor het gerechtshof was aangespannen door een studentdie uitsluitend een basisbeurs had en daarnaast rondkwam van eenbaantje. Hij wilde bij de fiscus een aftrekpost opvoeren voorstudiekosten (collegegeld, boeken en dergelijke). Dat mocht, vondde belastingdienst. Maar dan moest hij wel zijn basisbeursverrekenen met zijn studiekosten. Die beurs is immers al eenvergoeding voor studiekosten. De aftrekpost voor studiekosten kwamdaardoor 5100 gulden (twaalf keer de maandelijkse basisbeurs) lageruit. En daar nam de student geen genoegen mee. Hij wilde slechts1500 gulden van zijn studiekosten aftrekken. Dat is het bedrag vande beurs voor thuiswonende studenten. Een student op kamers krijgtweliswaar een hogere beurs, betoogde de werkstudent, maar dat heeftniets met studiekosten te maken, maar met de kosten vanlevensonderhoud. Die zijn simpelweg hoger.

De belastingdienst verwierp deze redenering, maar hetgerechtshof heeft de student nu gelijk gegeven. Studenten op kamersmogen even veel voor studiekosten aftrekken alsstudenten die thuiswonen, vond ook het hof. De aftrekpost voor studiekosten komtdaardoor inderdaad 3600 gulden hoger uit dan de fiscustoestond.

Deze uitspraak heeft gevolgen voor studenten die meer dan 10.000gulden per jaar verdienen met een baantje. Een extra aftrekpost van3600 gulden levert dan zo'n 1300 gulden per jaar op. Studenten diemeer dan 15.000 gulden verdienen, raken dat voordeel weer kwijt.Van hen wordt geld ingehouden op hun basisbeurs.

HO, HOP