Bestialiteiten en muggen meppen.

Body: 
Prof.dr. D. Boon, bijzonder hoogleraar Dier en Rechtaan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, liep al enige tijd rond met hetidee om conferences en liedjes te bundelen waarin dieren het -aldan niet willoze- onderwerp zijn. Ter gelegenheid van dierendagkomt nu de dubbel-CD 'Cabaret des Animaux: van halsbandmol totsnelwegkat' uit.

Boon wil met de compilatie de merkwaardige verhouding tussenmens en dier illustreren. "Nederlanders zijn rare beesten en zegaan ook nog raar met andere beesten om", aldus de hoogleraar.

Boon beschouwt de nieuwe dubbel-CD als een "waardevolle bijdrageaan het onderzoek naar de rechten van dieren". Al eerder stelde hijin zijn oratie vast dat in de Nederlandse wetgeving weliswaaruitvoerig aandacht wordt besteed aan de rechten van dieren, maardat deze wetgeving in werkelijkheid symbolisch blijft en dat dierenvaak niet de bescherming krijgen waar ze recht op hebben. "Met dezeveertig nummers kan ik meer vertellen over de positie van de dierenin onze samenleving dan in vier uur college", meent Boon. "Elknummer op zich lijkt misschien vrij onschuldig", vertelt hij. "Nudeze liedjes en conferences echter uit de context zijn gehaald enbij elkaar zijn gevoegd komt aan het licht hoe vreemd mensen metdieren omgaan. Neem bijvoorbeeld Jack Spijkerman. Die gaat zijncarmot met een hamer te lijf."

Een hoogleraar die een CD over dieren uitbrengt. Boon heeft deaandacht weten te trekken. Over enkele weken mag hij verschijnen inde talk-show van Paul de Leeuw. De presentator zal dan ookéén van de liedjes van de CD ten gehore brengen. Hetfavoriete nummer van de bijzonder hoogleraar zelf is 'Muggen' vanhet duo Zindroom. "Daarin gaan de twee artiesten ongebreideldtekeer tegen die kleine beestjes. Ze meppen naar elke mug dievoorbij zoemt. Hilarisch."

XB