Bestuurskunde proeftuin voor draadloos netwerk

Body: 
De studenten van de nieuwe opleiding Bestuurs- enOrganisatiewetenschap zijn de eersten die gaan werken met eendraadloos computernetwerk. Aankomende B&O-studenten moetendaartoe wel een laptop bezitten die vierduizend gulden kost.Besloten is de kosten evenredig tussen student en opleiding teverdelen. Bovendien krijgen ze bij de laptop een rugtasje cadeauwaarop het universitaire logo is afgebeeld.

De studenten van de nieuwe opleiding Bestuurs- enOrganisatiewetenschap zijn de eersten die gaan werken met eendraadloos computernetwerk. Aankomende B&O-studenten moetendaartoe wel een laptop bezitten die vierduizend gulden kost.Besloten is de kosten evenredig tussen student en opleiding teverdelen. Bovendien krijgen ze bij de laptop een rugtasje cadeauwaarop het universitaire logo is afgebeeld.

Het eerste jaar van B&O start in september 2000. De negentigeerstejaars plus de onderwijsstaf worden gehuisvest in deBijlhouwerstraat en dienen als proefkonijn voor het gebruik van eendraadloos computernetwerk dat werkt via een antenne in de laptop enverschillende ontvangers in het pand.

Een laptop, legt de trekker van B&O P. Verweel uit, is hetmeest handig in verband met het gekozen type onderwijs: hetstudielandschap. Studenten werken in grote en kleine groepen in een'ict-omgeving' en moeten ook individueel veel werken met decomputer. Deze moet dus op elk gewenst moment geraadpleegd kunnenworden. Laptops lenen zich daar goed voor. Het opleidingsbestuurbetaalt mee, omdat het onderwijsprogramma van deze eerstepropedeuse nog onvoldoende computeronderwijs biedt. "Het gaat omeen eenmalige regeling", zegt Verweel. De eerstejaars zijn nietgedwongen een laptop aan te schaffen. "Het kan dit jaar tenprincipale ook zonder."

De afdeling Centrum voor Informatisering en Mediagebruik (CIM)heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar wireless lan inopdracht van de faculteiten Recht en Letteren en de studieEconomie, die overwegen de computerleerzalen af te schaffen. HetCIM kan nog geen garanties geven over een foutloze werking van hetdraadloze systeem. Daarom komen er in de Bijlhouwerstraat ook'ouderwetse' inlogpunten voor de laptop.

GK