Bevrijdingsdag

Body: 
Afgelopen zondag gaf de Utrechtse Studentenweerbaarheid, eenonderdeel van het Utrechts Studenten Corps, acte de presence bijhet defilé van Canadese oud-strijders die Utrecht in 1945hebben helpen bevrijden. Het was de laatste keer dat de inmiddelshoogbejaarde oudstrijders Utrecht met dit doel zullen bezoeken. DeStudentenweerbaarheid is een erfenis uit de negentiende eeuw, toenburgermilities een bijdrage leverden aan de bestrijding van deBelgische Opstand - waarbij België zich van Nederlandafscheidde. Het exercitiegezelschap van het Corps treedt onder meerook nog op in Den Haag tijdens Prinsjesdag.