Bijzondere tandheelkunde verder afgebouwd

Body: 
De voorziening voor bijzondere tandheelkunde in Utrecht zalhoogstwaarschijnlijk worden afgebouwd. Dat verklaarderector-magnificus Voorma maandag in een commissie van deUniversiteitsraad. Gezien het geringe aantal studenten en despecifieke aard van het onderzoek, is het beter als de groep wordtovergeplaatst naar n van de drie tandheelkunde-faculteiten, aldusde rector. Voorma beklemtoonde overigens dat een definitief besluitover tandheelkunde pas in oktober zal vallen, wanneer de Raad vanBestuur van het UMC Utrecht zijn bezuinigingsplan bekend maakt.