CAO-overleg: ergernis over "nooit ontvangen" brief

Body: 
De vakbonden hebben in een open brief de universiteiten,verenigd in de VSNU, opgeroepen de CAO-onderhandelingen tehervatten. Als de VSNU die stap maakt, aldus de bonden, kon er voorde vakantie toch nog een nieuwe CAO liggen. Die brief is nooitaangekomen, zegt de VSNU. Dus konden ze ook niet teageren. Diereactie roept ongeloof en ergernis op bij de vakbonden. Begin junistaakte de VSNU het CAO-overleg, omdat de vakbonden weigeren deambtenarenstatus van het universitaire personeel op te geven.Zolang dat zo blijft, heeft verder praten volgens de VSNU geenzin.