CDA wil duidelijkheid over studentenstop geneeskunde

Body: 
Het kabinet moet nog voor Prinsjesdag komen met een standpuntover de studentenstop bij de geneeskunde-opleidingen. Dat vindtCDA-kamerlid Buijs. Het CDA pleit al geruime tijd voor het opheffenvan de numerus fixus. Het kabinet en de drie regeringspartijenhebben zich altijd een tegenstander van de afschaffing van de stopgetoond. Buijs zegt echter dat PvdA-fractieleider Melkert enminister Borst van Volksgezondheid tegenover hem hebben verklaardniet langer vast te willen houden aan de toelatingsrestricties eneist opheldering.