CPB: Variabel collegegeld kan onderwijskwaliteit verbeteren

Body: 
Als universiteiten de ruimte krijgen om zich van elkaar teonderscheiden, zal dat de kwaliteit van het hoger onderwijs tengoede komen. Dat schrijft het Centraal Planbureau in een advies aanhet kabinet. Dat kan als zij studenten mogen gaan selecteren en dehoogte van het collegegeld mogen vaststellen. Als dat betekent dathet collegegeld omhoog gaat, dan hoeft dat geen probleem te zijn,vindt het CPB. Ervaringen in het buitenland, vooral in Australi,leren dat dat studenten niet afschrikt, zolang er sprake is van eensoepele regeling om studiegeld te lenen en terug te betalen.

CPB: Variabel collegegeld kan onderwijskwaliteitverbeteren