De campus kan soms beklemmend zijn

Body: 
Nog een week te gaan en dan hebben de studenten vanhet University College kerstvakantie. Dat betekent dat de eerstehelft van het academisch jaar erop zit. Pof.dr. H. Adriaansens,decaan van het College: "We doen hier op dit moment niets andersdan evalueren"

Marilien Mogendorff vond het erg wennen die eerste maanden. "HetEngels was moeilijk, het leven hier was nieuw voor ons allemaal. Erlag veel druk op ons en we hadden geen ouderejaars die ons kondenvertellen hoe het moest omdat we de eerste studenten zijn die hierstuderen."

"Het kwam allemaal op ons af" zegt Maarten Stikkelman. "Veelwerk en allemaal nieuwe ervaringen."

"Het is een andere vorm van studeren", meent decaan Adriaansens,"met meer tijdrovende activiteiten." Vooral de Nederlandsestudenten van het College hadden daar moeite mee. "Als je inNederland een goede leerling bent op het gymnasium ben je elkemiddag om drie uur klaar met je huiswerk. Er waren hier studentendie nog nooit 's avonds hadden gestudeerd." Volgens de decaan zijnveel studenten daardoor in de problemen gekomen. Vandaar dat ertoen een breakweek werd ingelast waarin ook de cursussen zijnbijgesteld.

Al met al zijn de resultaten goed vindt decaan. Hij voorspeltdat minstens 175 van de 180 studenten hun 21 studiepunten gehaaldhebben voordat ze in de kerstvakantie naar huis gaan.

In totaal zijn er nu negen mensen afgehaakt. "Daar wordt nu welover geroepen, maar vergeleken met het aantal afhakers op eengewone universitaire opleiding is dat peanuts. Er was iemand bijdie medicijnen wilde studeren en deze opleiding te breed vond eneen paar mensen waren alsnog ingeloot voor die studie." aldusAdriaansens. "Er is niemand gestopt omdat hij niet slim genoeg was.Eén meisje kon het intellectueel wel aan, maar de combinatievan het campusleven en het harde werken niet."

Volgens de decaan kan de campus beklemmend zijn: "Het is eenkleine groep van 180 mensen en je komt elkaar overal tegen: tijdensclass, bij de maaltijden, in de bar." Marilien Mogendorff beaamtdat het een kleine wereld is. "Je maakt hier snel vrienden en hetis heel intens. Ik ben dat soms wel zat, dan heb ik zin om op tegaan in de anonimiteit van de stad. Ik heb soms lucht nodig, anderemensen om me heen, nieuwe winkels en een andere kroeg." Maarten islid geworden van het Corps omdat hij de campus te klein vond. "Ikkan niet alleen studeren, ik wil ook een studentenleven hebben."Zijn Slowaakse mede-student Martin Fotta: "Ik ga deze mensen juistmissen als ik thuis ben met Kerst. Ik verveel mehier nooit, ik hoefnooit ver weg te gaan om vrienden tegen te komen."

De campus is met de huidige 180 bewoners nog niet volledigbezet. De komende drie jaar moet het bewonersaantal oplopen naarzo'n 600 studenten. "Er zijn nu al 150 volledige aanmeldingenbinnen voor volgend jaar en ik verwacht dat we daar al 75 procentvan moeten toelaten", zegt de decaan.

Volgend jaar gaan er een paar dingen veranderen. Zo worden deroosters aangepast. "De bedoeling is dat studenten meeraaneengesloten college krijgen en ook vrij, waardoor het leven opde campus levendiger wordt", aldus Adriaansens. Er komen ook sport-en culturele voorzieningen op de campus.

De twee jongens, Maarten en Martin, gaan in ieder geval door methet College. "Dit is een goede manier om binnen te komen op eengoede Amerikaanse of Engelse universiteit", vertelt MaartenStikkelman. Dat de studenten breed worden opgeleid is éénvan de redenen voor Martin om het college af te maken : "Ik wil'Internationale Betrekkingen' gaan studeren, maar als ik vangedachten verander kan dat altijd." Marilien twijfelt nog. "Maardat ligt aan mij, met het college is niets mis", zegt de studenteaarzelend. "Ik wil uiteindelijk medicijnen studeren en ik betwijfelof dit brede pakket wel geschikt is voor mij."

Joke van der Glas