De keihard fluitende ramen van het Wentgebouw

Body: 
Het Wentgebouw, de Ponskaart voor intimi, heeft al lange tijd telijden van een onbarmhartig binnenklimaat, vooral in dezomermaanden. De zon op de vele ramen van het eerstearchitectonische paradepaardje in De Uithof, zorgt voor zoveelwarmte dat de koelinstallatie er met geen mogelijkheid tegenop kan.Gevolg is een droge hitte, die de sfeer in het gebouw op zomerdagennagenoeg onleefbaar maakt.

Het bericht dat alle 3700 ruiten deze zomer in opdracht van deuniversitaire Dienst Huisvesting zouden worden vervangen doordubbele vensters van warmtewerend glas, werd dan ook met grotevreugde ontvangen. Al snel sloeg die vreugde echter om in een soortlacherige wanhoop. De firma die vorige week is begonnen met hetzetten van het glas, bleek namelijk wél de goede ramen tehebben besteld, maar niet de juiste maat strips om die ramen vastte zetten. Gevolg is dat de nieuwe ramen zo provisorisch werdenbevestigd dat de wind in de al behandelde werkkamers vrijelijk doorde kieren blaast.

Nu is in het Wentgebouw de afgelopen tijd regelmatig gevraagd omopen ramen. Maar dat Huisvesting dat verzoek zo prompt zouinwilligen, was nou ook weer niet de bedoeling, zeker niet nublijkt dat de wind in die tochtgaten ook nog eens een keihardfluitend geluid produceert. Je zou zeggen dat zo'n probleem snel isopgelost, maar een ongeluk komt nooit alleen, zo bleek. De stripsmet de juiste maat waren namelijk op en zouden gezien de levertijdvan zes tot acht weken voorlopig ook niet arriveren.

De bewoners hebben zich er nu maar bij neergelegd dat zij eenmuzikale zomer tegemoet zullen gaan vol gefluit en gepiep. "Hetwekt nu nog vooral hilariteit", zegt één van degetroffenen met de blik van doffe berusting die een jarenlangverblijf in het Wentgebouw verraadt. "Ik moet er alleen niet aandenken wat er gebeurt als de herfststormen dit najaar toevalligvroeg invallen. Ik schrik me nu al telkens rot van dat gefluit vandie ramen."

EH