Decaan De Vries

Body: 
Decaan prof.dr. H.W. de Vries van de faculteit Diergeneeskundewordt algemeen directeur van het IDLO, het aan de LandbouwUniversiteit Wageningen gelieerd Instituut voor Dierhouderij enDiergezondheid en de Dienst Landbouwkundig Onderzoek. Naarverwachting zal De Vries in mei volgend jaar de faculteit verlaten.Hij volgt prof.dr. C.J.G. Wensing op - eveneens een oud-decaan uitUtrecht - die met emeritaat gaat.