Directeur Onderzoek

Body: 
Mw. drs. G.J.M. (Frida) van den Maagdenberg (1961) is benoemdtot directeur Onderzoek van de UU. Zij volgt - per 1 april - drs.C.M.A. van Rosmalen op (zie ook pagina 7), die met ingang van 1januari voorzitter is geworden van het college van bestuur vanhogeschool ROC Oost-Nederland. Van den Maagdenberg is momenteeldirecteur van de vereniging van universiteiten VSNU.Daarvóór was zij onder meer secretaris van de economischefaculteit van de KU Brabant en hoofd onderwijs, onderzoek- enstudentenzaken bij Wiskunde & Informatica aan de Universiteitvan Amsterdam. Zij studeerde Slavische talen en rechten in Utrecht.De directeur Onderzoek is verantwoordelijk voor het ontwikkelen enrealiseren van de onderzoekstrategie van de Universiteit Utrechtonder meer wat betreft de diepte- en breedtestrategie, strategischeallianties met bedrijven en kennisexploitatie.

Mw. drs. G.J.M. (Frida) van den Maagdenberg (1961) is benoemdtot directeur Onderzoek van de UU. Zij volgt - per 1 april - drs.C.M.A. van Rosmalen op (zie ook pagina 7), die met ingang van 1januari voorzitter is geworden van het college van bestuur vanhogeschool ROC Oost-Nederland. Van den Maagdenberg is momenteeldirecteur van de vereniging van universiteiten VSNU.Daarvóór was zij onder meer secretaris van de economischefaculteit van de KU Brabant en hoofd onderwijs, onderzoek- enstudentenzaken bij Wiskunde & Informatica aan de Universiteitvan Amsterdam. Zij studeerde Slavische talen en rechten in Utrecht.De directeur Onderzoek is verantwoordelijk voor het ontwikkelen enrealiseren van de onderzoekstrategie van de Universiteit Utrechtonder meer wat betreft de diepte- en breedtestrategie, strategischeallianties met bedrijven en kennisexploitatie.