Dode dieren

Body: 
Exotische dieren gaan in ons land een ongewisse toekomsttegemoet. Een tot drie procent van de ruim twintig miljoen dierendie jaarlijks worden geïmporteerd sterft al tijdens hettransport, terwijl ook bij de nieuwe eigenaar veel dieren doorslechte verzorging vroegtijdig aan hun eind komen. Dat blijkt uiteen rapport van onderzoekster Claudia Vinke van het InterfacultairCentrum Welzijn Dieren. Vinke becijferde dat jaarlijks twintigmiljoen vissen, een miljoen vogels, 200.000 reptielen enamfibieën, waaronder de roodwangschildpad en devuurbuiksalamander en zo'n 300.000 andere exotische dieren wordengeïmporteerd. Gezien die grote import kan het niet anders dandat veel dieren voortijdig overlijden, aldus de onderzoekster, diehaar werk deed in opdracht van het Ministerie van Landbouw,Natuurbeheer en Visserij.