Een kijkje achter de schermen bij het Klimaatakkoord

Een kijkje achter de schermen bij het Klimaatakkoord

6 juni 18 00 - 21 00

Netwerkborrel mét inhoud

PBL Young, VVM Jong en Netwerk Jong Leefomgeving organiseren i.s.m. Young RHDHV de 4e editie van de succesvolle Netwerkborrel mét inhoud. Dit jaar nemen sprekers Esther Knabben van RHDHV en Michiel Hekkenberg van PBL je mee in de wereld achter de cijfers van het Klimaatakkoord. Natuurlijk sluiten we weer af met een borrel!

Nieuwsgierig?

Op verzoek van het Ministerie van EZK en het Klimaatberaad heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het ontwerp Klimaatakkoord doorgerekend. Centraal in deze analyse staan de verwachte effecten van het Klimaatakkoord op de emissie van broeikasgassen en de nationale kosten. Dat dit een politiek gevoelig dossier is bleek toen de Tweede Kamer dit voorjaar haar bezorgdheid uitspraak over de betrouwbaarheid van de doorrekening. Wat leeft er allemaal op een departement? Welke invloed hebben cijfers op beleid en politiek? Hoe belandt een opdracht van het Ministerie bij PBL? Hoe gaat het PBL aan het werk in zo'n project? Wat is het effect van kritiek op cijfers en uitgangspunten? En als de berekeningen klaar zijn… wat gebeurt er dan eigenlijk?

6 juni hoor je er meer over in de interactieve sessie. Zien we je dan?