Een op de drie kamers niet brandveilig

Body: 
Een op de drie studentenkamers is niet brandveilig.Dat blijkt uit een enqute die de studentenvakbond USF deed onder329 studenten. Hoewel de USF bij de gemeente en de brandweeraandringt op meer maatregelen, zegt de gemeente niet bij machte tezijn alle studentenhuizen te controleren opbrandveiligheid.

Verantwoordelijk voor de brandveiligheid is de huisbaas van eenwoning, maar de brandweer moet namens de gemeente controleren of deverhuurder aan de voorschriften voor vluchtwegen, brandblussers enrookmelders voldoet. Probleem is dat de brandweer alleenstudentenhuizen controleert waar zes of meer personen wonen.Studenten die met vijf personen of minder in een huis wonen, kunnenvolgens F. van Plateringen van de brandweer wettelijk gezien geenaanspraak maken op controle. "De grens voor een vergunning isgelegd bij vijf personen, omdat berekend is dat wij in geval vanbrand het aantal van vijf personen in principe nog kunnen redden."Ook de huurcommissie, bij wie studenten terecht kunnen met vragenover hun kamer, kan niets doen aan de brandveiligheid.

Sinds de brand begin vorig jaar in een studentenhuis aan deWittevrouwenstraat, heeft de gemeente dus alleen maatregelengenomen voor studentenhuizen waar minimaal zes personen wonen.Vierhonderd panden zijn volgens J. van Rooijen van de dienstStadsontwikkeling streng gecontroleerd. Een aantal maal moestenhuurders tijdelijk andere woonruimte zoeken omdat hun verhuurderniet kon voldoen aan de eisen. In 2005 hoopt de gemeente ook detweehonderd bij de gemeente geregistreerde en de zeshonderd nietofficieel bekend staande huizen te checken op veiligheid.

M. Contant, die namens de gemeente de vergunningen verleent,acht de kans nihil dat de gemeente ook aandacht zal besteden aanhuizen waar minder dan zes studenten wonen. "Er zijn bizar veeletages waar twee studenten zitten. Per controle is de brandweer eenuur tot anderhalf uur bezig, daar komen we nooit aan toe." Hijnoemt het onderzoek van de USF dan ook 'kort door de bocht' omdater geen onderscheid is gemaakt tussen huizen met meer en minder danzes personen. "Natuurlijk zou het verschrikkelijk zijn als er branduitbreekt in een onveilig pand waar drie studenten wonen, maar wezijn gewoon niet bij machte om alle woningen te controleren."

CH