Eerstejaars sjezen nauwelijks

Body: 
Nu de eerste maand van het schooljaar erop zit, zijner nauwelijks eerstejaars die alweer met hun studie zijn gestopt.Vooral de bèta-studies hebben erg trouwe eerstejaars; bijWiskunde & Informatica zijn zelfs nog helemaal geenafvallers.

Nu de eerste maand van het schooljaar erop zit, zijner nauwelijks eerstejaars die alweer met hun studie zijn gestopt.Vooral de bèta-studies hebben erg trouwe eerstejaars; bijWiskunde & Informatica zijn zelfs nog helemaal geenafvallers.

Van de meeste studies heeft slechts een handjevol studenten dehanddoek nu al in de ring hebben gesmeten. Bij Natuur- &Sterrenkunde zijn dat vier van de honderd eerstejaars, bij Farmacievier van de honderdvijfenzeventig. Bij Sociale Wetendschappen zijner nog maar dertien van de 1163 weg en bij Biologie twee van dehonderdzesentachtig.

"Dit zijn wel de officiële cijfers", zegt Paul Kooiman,hoofd van het Bureau Onderwijs en Studiezaken van SocialeWetenschappen. "Van studenten die zich niet formeel komen afmeldenweten we natuurlijk niet of ze gestopt zijn. Hoe dan ook is hetaantal afvallers tot nu toe erg laag. Maar ja, de eerstetentamenperiode is nog niet geweest. Daarna vallen er namelijk welmeer af."

Door de loting bij Geneeskunde spelen afvallers een bijzondererol. Voor studenten die vóór 1 oktober afhaken kan er nogiemand anders, die in eerste instantie uitgeloot was, in de plaatskomen. Zo zijn een paar uitgelote studenten toch nog geplaatst. "Wetrainen de mentoren er speciaal op om adequaat te reageren", zegtAnnelies Kruijshoop van de afdeling Studiezaken van Geneeskunde."Het is van belang dat ze goed in de gaten houden welkementorkindjes twijfelen. Als een eerstejaars wil stoppen kan hijbeter gelijk naar de Informatie Beheer Groep, zodat er nog eenander mag komen."

De faculteiten zijn erg tevreden over de lage uitval. Maar na deeerste tentamenperiode en vóór 1 februari verwachten demeesten dat er wel meer eerstjaars zullen afhaken. Wie zichnamelijk voor 1 februari uitschrijft hoeft zijn verkregenstudiebeurs niet terug te betalen.

JV