Eindejaarsgratificatie

Body: 
Alle personeelsleden van de UU krijgen een belastingvrijeeindejaarsgratificatie. Fulltimers en deeltijders van 5/10 en meerkrijgen in december 300 gulden of, als ze al een anderebelastingvrije gratificatie hebben ontvangen, een aanvulling totmaximaal 300 gulden. Kleinere deeltijders krijgen de helft. Hetgeld is afkomstig uit het potje voor arbeidsvoorwaarden. De UUbestemt dit fonds voor uiteenlopende onderwerpen, variƫrendvan kinderopvang en ouderschapsverlof tot premie-spaarregeling enbijdragen aan aio's. De laatste jaren is er geld overgeblevenwaarvan nu de gratificatie betaald wordt.