Excuus-Rosi van De Marge

Body: 
Het zit bij de Marge toch dieper dan we dachten. Hetstudentenblad van de faculteit Letteren was dit voorjaar doelwitvan het Radicaal Front tegen Seksisme (RFTS) dat protesteerde tegeneen naar zijn mening vrouwonvriendelijk artikel van redacteur Jaapde Wreede. De deur van de redactieburelen werd beklad en het bladverdween uit de schappen van de letterengebouwen.

Uit het nieuwste nummer van de Marge blijkt hoe de redactiegeworsteld heeft met de aantijgingen. Allereerst wordt gekozen voorde frontale aanval. En daar wordt werkelijk het grofste geschutvoor in stelling gebracht. In de rubriek 'gastcolumn' krijgtcineast/columnist/talkshowhost Theo van Gogh alle ruimte om 'destakkers van het front' eens flink de oren te wassen. In de columnwordt bovendien vijfduizend gulden uitgeloofd voor de tip die leidttot de aanhouding van de frontleden.

Van Gogh is vanwege het compromitterende karakter van zijnstukjes inmiddels uitgekotst door heel journalistiek Nederland.Zelf gaat hij er prat op zijn hersenspinsels alleen nog maar opinternet kwijt te kunnen. Maar naar aanleiding van het relletje in'de altijd achterlijke Mussert-domeinen van Utrecht' wil hij voorde Marge wel wat stokpaardjes van stal halen. Een citaat: "Ikvermoed dat de jongens en meisjes van het Front 't liefstkampbewaaksters waren van de laatste mannen op aarde die -gevangenom vijftien miljard zaadcellen per week af te scheiden- geketendzijn om op hun rug dames het wonder der orgasme te bezorgen".

Terwijl Van Gogh doorraast over 'kletsmajoors van het Feminisme'en aanverwante zaken, klinkt voorin de Marge opvallend genoeg eenheel ander geluid. In een interview mag hoogleraar VrouwenstudiesRosi Braidotti uitwijden over de 'mannelijke socialeinfrastructuur' in ons land. Is Braidotti nu niet een heel kleinbeetje de excuus-Truus voor het bulldozerstukje van Van Gogh,jongens en meisjes van de Marge?

XB