Feest hogeschool in het water

Body: 
Het lustrumfeest van de Hogeschool van Utrecht, is opvrijdag voortijdig beindigd. Nadat de bezoekersaantallen opwoensdag en donderdag waren tegengevallen, besloot de organisatieop vrijdag de festiviteiten vroegtijdig te staken vanwege hetslechte weer.

Het had zo mooi kunnen zijn; vier dagen feest in De Uithof. Maarvanaf het begin trok het evenement van de hogeschool minderbezoekers dan verwacht. Uiteindelijk besloot de leiding de zaakstop te zetten, waardoor het multiculturele programma op vrijdagvolledig kwam te vervallen.

Op de eerste dag kwamen slechts vierhonderd studenten naar deoptredens van Skik, Grof Geschut en Rancoon. Het ontbijt opdonderdag trok zevenhonderd mensen in plaats van de verwachteduizend. En op donderdagavond bij het popfestival viel de opkomstook tegen. De organisatie hoopte op ruim zevenduizend toeschouwersmaar er kwamen maar vijfduizend mensen luisteren naar groepen alsDe Kast en City to City.

Toch ontkent de hogeschool dat de bezoekersaantallen de redenwaren voor het stopzetten van de festiviteiten. Volgenspersvoorlichter Simone de Koster was dat uitsluitend veroorzaaktdoor de aanhoudende regen. "Het terrein was zo drassig geworden datde lustrumcommissie het niet meer verantwoord achtte om met hetfeest door te gaan."

De hogeschool weet nog niet of er financile schade isgeleden.

RP

Zie ook Het Debat (Rubrieken)