Geneeskunde krijgt pluim van onderwijsinspectie

Body: 
De faculteit Geneeskunde heeft van de inspectie voor hetwetenschappelijk onderwijs een pluim gekregen voor de manier waaropde vernieuwing van de opleidingen Geneeskunde en Medische Biologiewordt aangepakt. De faculteit is op voortvarende wijze bezig enreageert op adequate wijze op het in 1997 gepubliceerdevisitatierapport, schrijft de inspecteur in zijn rapport.