Gratis thee en koffie bij tentamen

Body: 
Wie de komende tentamenperiode in het Educatorium zit te zwoegenkan rekenen op een gratis kopje thee of koffie. Bij zo'n tiententamens van enkele grote faculteiten waaronder socialewetenschappen, zal bekeken worden wat de beste vorm is om de gratisdrank uit te serveren. Na evaluatie zal de meest hinderloze methodeworden gekozen en zullen alle studenten tijdens het maken van eententamen op koffie of thee worden getrakteerd.

Met dit experiment komt het college van bestuur tegemoet aan eenverzoek van de studentengeleding uit de Universiteitsraad. Tentijde van de begrotingsbehandeling in december vorig jaar bleek dathet Faciliteiten Bedrijf Utrecht een goede winst had gemaakt. Datgeld moet op één of andere wijze terugvloeien naardegenen die het FBU inhuren, want het bedrijf dat onder meerverantwoordelijk is over de koffieautomaten mag geen winst maken.Vandaar dat studenten vroegen de koffie en thee tijdens tentamensgratis te verstrekken.

GK