Grondwetprijs

Body: 
Afgelopen maandag hebben de Utrechtse staats- enbestuursrechtskundigen Van Houten, Kummeling, Mendelts, Nehmelmanen Zwart de 'Grondwetprijs' in ontvangst genomen. De prijsvraag terherziening van de Grondwet was uitgeschreven door het ministerievan Binnenlandse Zaken in het kader van de viering van 150 jaarGrondwet. De Utrechters hielden een pleidooi voor een zogeheten'proefneming': gedurende maximaal vier jaar zou in beperkte matevan de Grondwet afgeweken moeten mogen worden om een staatkundigeproefneming te houden, die de huidige, zware en tijdrovendeprocedure van een Grondwetsherziening zou kunnen versoepelen.